Izjave

 1. 27.10.2016 - »Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni« (1 Mz 4, 10)
 2. 19.08.2016 - Etična in socialna izhodišča za pogajanja o sklenitvi Čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe
 3. 14.01.2016 – Odziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK na onečaščenje prostora namenjenega gradnji Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani

 4. 07.12.2015 – Starši na referendumu zaščitite otroke!

 5. 31.08.2015 - Poskrbimo za vse brate in sestre

 6. 24.04.2015 - Stališče KPM o spomeniku žrtvam vseh vojn

 7. 24.04.2015 - Pravosodje in mediji morajo biti vedno v službi demokracije

 8. 09.02.2015 - Stališče Komisije pravičnost in mir SŠK o evtanaziji

 9. 21.05.2015 - Pravica do spoštljive svobode izražanja

 10. 24. 06. 2014 - O pravičnosti, pravni državi in začetku prestajanja zaporne kazni Janeza Janše
 11. 20. 05. 2014 - Udeležba na volitvah je pravica in dolžnost za vsakega kristjana
 12. 08. 11. 2013 - Za čim širše družbeno soglasje o Zakonu o davku na nepremičnine
 13. 01. 07. 2013 - Svoboda veroizpovedi je sestavni del pravične družbe
 14. 07. 06. 2013 – Za pravično sodstvo
 15. 28. 11. 2012 – Nasilje ne sme nadomestiti demokracije
 16. 05. 11. 2012 – Vabilo k udeležbi na predsedniških volitvah 2012
 17. 11. 05. 2012 – Nasprotujemo kristjanofobičnemu zažigu križa v Strunjanu
 18. 13. 02. 2012 – Versko svobodo je potrebno varovati tudi v primeru Judovske in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji
 19. 05. 01. 2012 – Zavzemanje za družino ne more biti »kulturna blokada« Slovenije
 20. 27. 12. 2011 – Zavzemimo se za vrednoto družine in zakonske zveze
 21. 14. 11. 2011 – »Naj se sliši vaš glas!« Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije 2011
 22. 04. 10. 2011 – Medreligiozni in medkulturni dialogi – spremembe in izzivi naše solidarnosti
 23. 17. 06. 2011 – Za čim širše soglasje o Družinskem zakoniku
 24. 05. 04. 2011 – Referenduma zahtevata nov družbeni dogovor
 25. 25. 10. 2010 – Državljani imamo pravico do pravne in socialne države
 26. 31. 08. 2010 – Za spoštljivo in demokratično razpravo o predlogu družinskega zakonika
 27. 29. 06. 2010 – Za vrednoto strpnosti in spoštovanje do vseh
 28. 25. 05. 2010 – "Mir je sad pravičnosti" – Izjava o arbitražnem sporazumu; Peace is the fruit of justice
 29. 21. 08. 2009 – Izjava KPM ob prvem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov; Dichiarazione della Commissione Giustizia e Pace della CES sulla prima Giornata europea della memoria; A statement Remembrance Day for the Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes
 30. 10. 03. 2009 – Izjava KPM ob odkritju grobišča povojnih pobojev v rudniškem rovu v Hudi Jami; Statement about the discovery of a mass grave containing victims of post–war execution; Scoperta sconvolgente di cadaveri in Slovenia
 31. 11. 2008 – Odgovorno soočanje z družbenimi posledicami svetovne finančne krize
 32. 10. 2008 – Izjava ob tednu razorožitve; Settimana mondiale del disarmo
 33. 05. 2008 – Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije; Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije; Responsible for Life and the Future of Slovenia
 34. 13. 05. 2008 – Izjava treh Komisij Pravičnost in mir o medvojnih in povojnih dogodkih
 35. 02. 11. 2007 – Stališče Komisije Pravičnost in mir pri SŠK glede raziskovanja pri verskih obredih
 36. 26. 10. 2007 – Izjava Komisije Pravičnost in mir ob svetovnem dnevu varčevanja
 37. 16. 07. 2007 – Poziv slovenskim članom Amnesty International
 38. 17. 11. 2006 – Poziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK k strpnosti do članov romske skupnosti
 39. 31. 07. 2006 – Človeško življenje ni potrošni raziskovalni material; La vita umana non è materiale di ricerca da commercializzare
 40. 18. 07. 2006 – Izjava KPM o zagrebškem nadškofu in kardinalu blaženem Alojziju Stepincu
 41. 04. 05. 2006 – Proti širitvi igralništva na račun temeljnih vrednot – igralništvo odpira mnoge družbene probleme
 42. 18. 04. 2006 – Izjava Komisije pravičnost in mir pri SŠK o pridobivanju italijanskega državljanstva
 43. 25. 10. 2005 – Stališče KPM do povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
 44. 13. 09. 2005 – Referendum o zakonu o RTV Slovenija
 45. 17. 02. 2004 – Davčna politika v Republiki Sloveniji
 46. 08. 09. 2003 – Poziv Komisije Pravičnost in mir k udeležbi na referendumu o nedeljskem delu v trgovinah
 47. 21. 08. 2003 – O verski nestrpnosti; About religious intolerance
 48. 03. 03. 2003 – Vojna ni rešitev
 49. 05. 09. 2002 – Poziv v zvezi z razmerami v piranskem zalivu in aretacijo Joška Jorasa
 50. 10. 06. 2002 – Slovenija sodi v Evropsko unijo in v Nato
 51. 15. 04. 2002 – Za zaščito družine in nedeljski počitek
 52. 02. 10. 2001 – Razkritje množičnega morišča v Slovenski Bistrici
 53. 12. 04. 2001 – Stališče o evtanaziji
 54. 22. 03. 2001 – Umik pravilnika in odpoved nakupom ob nedeljah
 55. 07. 02. 2001 – Prebežniki so ljudje
 56. 08. 01. 2001 – Proti izkoriščanju zaposlenih in za zaščito družine
 57. 18. 07. 2000 – O umetni oploditvi
 58. 06. 04. 2000 – Za spoštovanje demokratično izražene volje državljanov
 59. 25. 10. 1999 – Izjava o ureditvi množičnih grobišč
 60. 25. 06. 1999 – Za večjo verodostojnost državnih institucij
 61. 01. 01. 1997 – Ob naraščanju zasvojenosti z drogami
 62. 17. 11. 1997 – Za dobro in odgovorno volilno udeležbo
 63. 19. 05. 1997 – Pridružitev Slovenije evropski zvezi
 64. 06. 09. 1996 – Za spoštovanje političnih pravic in pravno državo
 65. 23. 10. 1995 – Proti pobudi za splošen odvzem državljanstva neslovencem
 66. 21. 06. 1995 – Poziv za rešitev življenja Marka Jakomina
 67. 07. 04. 1995 – Za slovesnosti v duhu sprave
 68. 06. 03. 1995 – Za šolstvo brez diskriminacije
 69. 14. 11. 1994 – Pomembnost območnih volitev
 70. 15. 09. 1994 – Za demokracijo v pozitivnem pomenu
 71. 05. 04. 1994 – Proti dušenju demokracije
 72. 24. 03. 1994 – Za celovito reševanje spornega delovanja obveščevalnih služb
 73. 24. 03. 1994 – Za popolno resnico o "primeru Smolnikar"
 74. 14. 03. 1994 – V podporo boju proti korupciji
 75. 17. 01. 1994 – Za poštenje in zakonitost
 76. 20. 04. 1993 – Za temeljito raziskavo vseh sumljivih poslov
 77. 10. 12. 1992 – Poziv za mir v Bosni in Hercegovini
 78. 23. 10. 1992 – Za dosledno spoštovanje človekovih pravic v šolstvu
 79. 08. 06. 1992 – Izjava ob uboju Ivana Krambergarja in glede splava
 80. 13. 04. 1992 – Ob drugi obletnici demokratičnih volitev
 81. 20. 12. 1991 – Ne strinjamo se z ustavnim predlogom glede splava
 82. 13. 09. 1991 – Poziv odgovornim evropske skupnosti za Hrvaško
 83. 13. 09. 1991 – O domnevni ustavni pravici do splava
 84. 04. 07. 1991 – Poziv prebivalcem Slovenije za strpnost
 85. 28. 06. 1991 – Poziv evropskim komisijam pravičnost in mir
 86. 27. 06. 1991 – Izjava in poziv mednarodni javnosti
 87. 27. 06. 1991 – Poziv svetovni javnosti
 88. 24. 05. 1991 – Proti nasilju jugoslovanske armade
 89. 23. 05. 1991 – O javnem obveščanju
 90. 06. 05. 1991 – Proti nasilju na Hrvaškem
 91. 27. 11. 1990 – Izjava ob plebiscitu
 92. 02. 07. 1990 – Za globlje razumevanje sprave
 93. 16. 01. 1990 – Za pluralizem, obveščenost, svobodne volitve
 94. 31. 10. 1989 – Podpora prizadevanjem za demokracijo in pravico do samoobrambe
 95. 31. 10. 1989 – Podpora slovenski manjšini v Italiji
 96. 07. 07. 1989 – Za vsenarodni nastop
 97. 24. 05. 1989 – Obramba človekovih pravic
 98. 24. 02. 1989 – O dogodkih na Kosovu
 99. 11. 01. 1989 – Za svobodo združevanja
 100. 07. 10. 1988 – Zaskrbljenost zaradi mednarodnih odnosov
 101. 06. 07. 1988 – Ob sojenju štirim obtoženim
 102. 02. 06. 1988 – Ob aretaciji Janeza Janša
 103. 11. 03. 1988 – Ustavne spremembe in človekove pravice
 104. 20. 11. 1987 – Pravice slovenske manjšine na Koroškem
 105. 25. 06. 1987 – O spoštovanju človekovih pravic v SFRJ
 106. 22. 03. 1987 – O ugovoru vesti in "Novi reviji"
 107. 02. 12. 1986 – O ugovoru vesti