Ne strinjamo se z ustavnim predlogom glede splava

 

Predlog ustave, ki ga je na seji 19. decembra 1991 sprejela ustavna komisije skupščine Republike Slovenije, daje v enem svojih členov staršem neomejeno svobodo, da odločajo o tem, ali se bo njihov otrok rodil ali pa mu bodo življenje vzeli. To je velikanska sramota. Ves čas smo opozarjali na nesporno dejstvo, da gre pri splavu za ukinitev človeškega življenja, pravica do življenja pa je prva in osnovna človekova pravica, ki jo jamči tudi ta nova ustava. Zato je ta sedanji predlog ustave v tem členu ne samo nemoralen, ampak tudi neusklajen s členom, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pod materinim srcem pa se dejansko razvija novo človekovo življenje.

Ne moremo razumeti in ne sprejeti dejstva, da ustavna komisija ni zmogla dati poslancem v sprejem moralno neoporečnega predloga prve ustave suverene slovenske države, ampak je podlegla pritiskom, ki so bili nepošteni tudi v načinih, kako so jih izvajale nekatere politične in druge skupine ob izdatni podpori večine sredstev javnega obveščanja. Zato imamo omejeni člen za nesprejemljiv, in sicer z vidika občečloveške etike.

 

V Ljubljani, 20. december 1991

 

Prof. dr. Anton Stres,
predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK,

 

prof. dr. Rafko Valenčič,
član Sveta za nauk vere pri SŠK,

 

lic. teol. Miha Žužek,
predsednik Sveta za družino pri SŠK