Sveti sedež

 

Papež Frančišek

Življenjepis papeža Frančiška


Predstavitev apostolskega nuncija in apostolske nunciature

Apostolski nuncij

Apostolski nuncij (lat. nuntius – odposlanec) je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža pri neki državi ali mednarodni organizaciji. Apostolski nuncij ima po Dunajski konvenciji iz leta 1961 status izrednega in pooblaščenega veleposlanika.

Od Dunajskega kongresa leta 1815 naprej so nunciji tradicionalno tudi dekani diplomatskega zbora, zlasti v državah, kjer je katoliška veroizpoved uradna ali večinska. Dekani diplomatskega zbora imajo s praktičnega vidika vlogo pogajalca med diplomatskim zborom kot celoto in gostujočimi civilnimi oblastmi glede uresničevanja določil Dunajske konvencije in uveljavljanja diplomatske imunitete.

Nuncij je hkrati tudi osebni predstavnik papeža pri krajevni Katoliški Cerkvi in opravlja notranje cerkvene naloge v skladu z določili cerkvenega prava. V tej vlogi je na primer vpleten v postopek izbire in imenovanja novih škofov v škofijah na ozemlju države, kjer opravlja diplomatsko službo, posodablja spisek duhovnikov, ki jih škofje občasno predlagajo kot primerne za škofovsko službo, v papeževem imenu pa umešča tudi novoimenovane škofe.

Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje.

Apostolski nunciji v Republiki Sloveniji

Nadškof msgr. Jean-Marie Speich (2019- )
Nadškof msgr. Juliusz Janusz (2011–2018)
Nadškof msgr. Santos Abril y Castelló (2003–2011)
Nadškof msgr. Giuseppe Leanza (2002–2003)
Nadškof msgr. Marian Oleš (2001–2002)
Nadškof msgr. Edmond Farhat (1995–2001)
Nadškof msgr. Pier Luigi Celata (1992–1995)

Apostolska nunciatura

Diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža se imenuje apostolska nunciatura. Poleg apostolskega nuncija, ki je vodja diplomatske misije, lahko misijo sestavljajo še svetovalci, avditorji in tajniki nunciature. Nunciatura je po določilih mednarodnega prava enakovredna veleposlaništvu.

Sveti sedež ima trenutno sklenjene polne diplomatske odnose s 178 državami. Pri OZN ima status države opazovalke, je član v sedmih in opazovalec pri osmih organizacijah ali agencijah ZN. Status člana ali opazovalca ima tudi pri petih regionalnih mednarodnih organizacijah (npr. Arabska liga). Poleg tega diplomatske odnose vzdržuje z Evropsko unijo, Suverenim malteškim viteškim redom in ima posebno diplomatsko misijo pri Organizaciji za osvoboditev Palestine (PLO).


Apostolski nuncij v Republiki Sloveniji

Svetovalec nunciature

Kontakt

Zgodovina diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo


Spletna stran Svetega sedeža

Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu