Navodila in smernice SŠK

 

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop
Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za krščanski pogreb in žarni pokop ponuditi duhovnikom, pastoralnim delavcem ter vernemu občestvu učinkovit pripomoček, ki jim bo ob veljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik Krščanski pogreb) pomagal pri spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevalnem delu. Pastoralne delavce spodbujamo, da že od kateheze otrok dalje staršem in otrokom približajo drugačen pogled na umiranje in smrt, kakor ga ponuja trenutna potrošniška kultura. Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop so slovenski škofje sprejeli na 94. redni seji SŠK, ki je potekala 9. maja 2016 v Celju.

Pravilnik o verski dejavnosti
Pravilnik opredeljuje pastoralno dejavnost Katoliške cerkve, verskega uslužbenca Katoliške cerkve, versko institucijo Katoliške cerkve in prispevke, ki ob tem nastajajo oziroma se zbirajo izven trga blaga in storitev. Slovenski škofje so Pravilnik o verski dejavnosti sprejeli na svoji 106. seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani. Ta pravilnik začne veljati in seuporablja od dneva sprejetja dalje.

Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošna uredba EU o varstvu podatkov
Slovenski škofje so na svoji 106. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 7. maja 2018 v Ljubljani potrdili dopolnjeni Pravilnik o verski dejavnosti, ki vključuje dodatna določila o varovanju osebnih podatkov. S 25. majem 2018 začne veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške Cerkve.

Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji
Slovenska škofovska konferenca je na svoji 52. redni seji, ki je bila 11. 1. 2010 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potrdila Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji. Z dopisom dne, 26. septembra 2014 prot. št. 20134374 pa jih je potrdila Kongregacija za kler.

Navodila Slovenske škofovske konference za službo izrednega delivca obhajila

Smernice za formalnopravni izstop iz Katoliške Cerkve

Navodilo o oskrbi starejših duhovnikov v Duhovniških domovih in drugih domovih za ostarele
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 1. julija 2015 dalje.

Bogoslužje Katoliške cerkve - Navodila glede liturgije

Izredno pastirsko pismo slovenskih škofov - Telesne drže pri sveti maši
Slovenski škofje so s pastirskim pismom določili poenotenje bogoslužnih telesnih drž pri sveti maši. Pismo velja od 9. februarja 2003.

Navodila fotografom pri bogoslužju
Navodila je pripravila Liturgična komisija pri SŠK

Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov
Pravilnik začne veljati in se uporablja od 10. maja 2017 dalje.

Pravila o arhivih Katoliške Cerkve v Sloveniji
Kronološki pregled pravilnikov, navodil in sklepov SŠK o varovanju in uporabi cerkvenih arhivov v Sloveniji

Prošnja za izdajo dovoljenja za opravljanje duhovnih predavanj in seminarjev na ozemlju SŠK
Slovenski škofje so na 102. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 2. oktobra 2017 sklenili, da morajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine pred izvajanjem duhovnih seminarjev ali predavanj pridobiti dovoljenje SŠK. Dovoljenje mora pridobiti organizator oz. odgovorna oseba, ki ima stalno bivališče oz. sedež v Republiki Sloveniji. Gostujoči predavatelj mora imeti dovoljenje SŠK za izvajanje vseh zasebnih ali javnih predavanj, duhovnih seminarjev, t. i. duhovnih ozdravljenj, molitev, vodenje duhovnih vaj in drugih oblik oznanjevanja katoliškega nauka. K prošnji je potrebno priložiti vsaj eno prilogo, ki dokazuje verodostnojst gostujočega predavatelja in iz katere je razvidna skladnost njegove vsebine s katoliškim naukom.

Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov
Pravilnik velja od objave dokumenta, 1. aprila 2018, do preklica.

Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab
Slovenski škofje so se 11. aprila 2019 sestali na redni seji Stalnega sveta SŠK posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi in se srečali s člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Ob sklepu so sprejeli navodilo, ki od vseh verskih delavcev zahteva prijavo suma kaznivega dejanja spolne zlorabe na policijo oz. državno tožilstvo.