Anton Štrukelj

Anton Štrukelj se je rodil 4. januarja 1952 v Dobu. Osnovno šolo v Domžalah je obiskoval med leti 1958 in 1966, klasično gimnazijo v Vipavi pa med leti 1966 in 1970. Po maturi 1970 je vstopil v Bogoslovno semenišče in začel študirati na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vojaški rok na Ohridu je služil v letih 1972 in 1973. Duhovniško posvečenje je prejel 29. junija 1976 v Ljubljani.

Službovanja:

  • duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Šentvid (1976–1977),
  • prefekt v Malem semenišču v Vipavi (1977–1979),
  • kaplan v župniji Mengeš (1979–1981),
  • tajnik na Nadškofiji Ljubljana (1981),
  • vicerektor Slovenskega papeškega zavoda v Rimu (1981–1984),
  • duhovni pomočnik v župnijah Ljubljana – Šentvid (1984–1990) in Brdo pri Lukovici (1990–1993),
  • študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani (1984–2002),
  • župnik v župniji Zapoge (2002–2009),
  • duhovni pomočnik v župniji Mengeš (2009–2015), Brezovica pri Ljubljani (2015 –2019), Bled (Ribno in Bohinjska Bela) (2019– )

Na Teološki fakulteti v Ljubljani je doktoriral leta 1980, iz vzhodne teologije pa je na Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu magistriral leta 1984. Profesor dogmatične teologije od 1984 in več let predavatelj ekleziologije, ekumenizma in patrologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Gostujoči profesor po en semester v Fribourgu (1991), Luganu (1994) in Sankt Peterburgu (1998 in 1999). Član Mariological Society of America in več znanstvenih ustanov v Evropi. Številna predavanja na mednarodnih kongresih. Od 1997 do 2003 član Mednarodne teološke komisije v Rimu. Od 1993 do 2002 je opravljal službo generalnega tajnika Slovenske škofovske konference. Od leta 2019 je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Je urednik slovenske izdaje Mednarodne katoliške revije Communio (od 1999; od 1991 član uredništva Communio – Kristjanova obzorja) in Izbranih spisov prof. Antona Strleta (4 zvezki), sourednik ekumenskega zbornika V edinosti ter član uredniškega odbora Bogoslovnega vestnika in Časopisa za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Vrhbosnensia. Urednik dveh knjižnih zbirk pri založbi Družina. Urednik jubilejnega zbornika ob 75-letnici nadškofa Alojzija Šuštarja z naslovom Božjo voljo spolnjevati (1995). Koordinator in soprevajalec Katekizma Katoliške Cerkve (1993), prevajalec Kompendija KKC (2006), soprevajalec Youcata (2011). ). Uredil je naslednja dela: Slovenski mučenci iz Ljubljanske nadškofije, Mariborske škofije, Koprske škofije, Veliki jubilej leta 2000. Narodni odbor. Komisija za martirologijo / Martiri sloveni - Arcidiocesi di Ljubljana, Diocesi di Maribor, Diocesi di Koper, Grande giubileo dell'Anno 2000. Comitato nazionale, Ljubljana 1998. – Lojze Grozde, Pesmi in proza, Družina, Ljubljana 2011. V slovenščino je prevedel več kot 30 knjig in več kot 200 teoloških besedil. Njegove razprave so prevedene v 12 jezikov.

Monografije:

1. Življenje iz polnosti vere. Teologija krščanskih stanov pri Hansu Ursu von Balthasarju, Ljubljana 1981, 1986, 1995;
2. Neizrekljivi dar, Maribor 1988;
3. Zakon in devištvo, Ljubljana 1995;
4. Ti si Peter skala, Ljubljana 1996;
5. Šivanje raztrgane suknje, Ljubljana 1997;
6. Slavje vere, Ljubljana 1997, 22005;
7. Izberi življenje, Ljubljana 1998;
8. О славе Божией / O slave Božjej, Moskva 1999;
9. Kniende Theologie, St. Ottilien 1999, zweite, erweiterte Auflage 22004;
10. Odpuščanje, Ljubljana 2000;
11. Klečeča teologija, Ljubljana 2000;
12. Kristusova novost, Ljubljana 1997, 22000;
13. Svet molitve, Ljubljana 2001;
14. Leben aus der Fülle des Glaubens. Theologie der christlichen Stände bei Hans Urs von Balthasar, Graz-Wien-Köln 2002; ponatis Ljubljana, 2015;
15. Jezus je Gospod, Ljubljana 2004;
16. Trojica in Cerkev, Ljubljana 2007;
17. Nadškof Anton Vovk. Božji služabnik (soavtor Blaž Otrin), Ljubljana 2008 (v slovenskem, nemškem, italijanskem, francoskem, poljskem, španskem, angleškem in hrvaškem jeziku);
18. Teologia i świętość, Lublin 2010;
19. Teologia e santità, Milano 2010;
20. Vertrauen. Mut zum Christsein, St. Ottilien 2012;
21. Zaupanje in pogum, Ljubljana 2014.
22. Cor ad cor loquitur. Srce govori srcu, Maribor 2014.  
23. ЖИЗЊ В ПОЛНОТЕ ВЕРЫ. Богословне чинов христианской Џеркви у Ханса Упса фон Баљтазара / Žizn v polnote veri. Bogoslovije činov hristianskoj Cerkvi u Hansa Ursa von Balthasara, Moskva 2016;
24. Život iz punine vjere. Teologija krščanskih staleža u Hansa Ursa von Balthasara, Zagreb 2017;
25. Zaufanie. Odwga bycia chrześcijaninem, Radom 2019;
26. Kneeling Theology, Ljubljana 2018;
27. Pojdite k Jožefu! Šmarnice v letu sv. Jožefa, Brezje 2021;
28. Schönheit und Heiligkeit. Papst Benedikt XVI. zum 95. Geburtstag, St. Ottilien 2022;
29. Lepota in svetost. Papežu Benediktu XVI. Za 95. rojstni dan, Ljubljana 2022.
30. Naše sopotništvo. Hvaležni spomini ob 70-letnici, Ljubljana 2022;
31. Povsod Boga! Božji služabnik Anton Strle, Ljubljana 2023;
32. Kneeling Theology, Catholic University of America Press, Washington 2023;
33. Magdalena Gornik. Eine slowenische Mystikerin (1835-1896), Kisslegg 2024;
34. Piękno i świętość, Radom 2024.