Osnovni statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem

Zavetnik slovenskih dežel: sv. Jožef (goduje 19. marca)

Narodno svetišče: Brezje (bazilika Marije Pomagaj)


Prebivalci v Sloveniji (stanje 1. julija 2016): 2.064.241

Katoliški verniki po državnem popisu leta 2002: 1.135.626 (57,8 %)

Katoliški verniki po cerkveni statistiki za leto 2015: 1.535.297 (74,37 %)


Župnije: 784 teritorialnih župnij in ena personalna bolniška župnija v Ljubljani

Cerkve: 2.386

Kapele in znamenja: 515

Skupaj cerkev in znamenj: 2.901 


Duhovniki: 919

Redovniki: 330

Redovnice: 610

(Stanje podatkov: november 2016)


Celotna zbirka statističnih podatkov je objavljena v dokumentu Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2016