Osnovni statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem

Zavetnik slovenskih dežel: sv. Jožef (goduje 19. marca)
Narodno svetišče: Brezje (bazilika Marije Pomagaj)

Prebivalci v Sloveniji (stanje 1. januarja 2021): 2.108.977
Katoliški verniki po državnem popisu leta 2002: 1.135.626 (57,8 %)
Katoliški verniki po cerkveni statistiki za leto 2021: 1.507.477 (71,48 %)

Župnije: 697 teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška župnija v Ljubljani ter univerzitetna v Mariboru)
Cerkve: 2.386
Kapele in znamenja: 515
Skupaj cerkev in znamenj: 2.901 

Škofje: 12
Duhovniki (škofijski in redovni): 997
Redovnice: 433

(Stanje podatkov: december 2021)

Celotna zbirka statističnih podatkov je objavljena v dokumentu Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2021