Osnovni statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem

Zavetnik slovenskih dežel: sv. Jožef (goduje 19. marca)

Narodno svetišče: Brezje (bazilika Marije Pomagaj)


Prebivalci v Sloveniji (stanje 1. januarja 2018): 2.066.880

Katoliški verniki po državnem popisu leta 2002: 1.135.626 (57,8 %)

Katoliški verniki po cerkveni statistiki za leto 2017: 1.511.980 (73,15 %)


Župnije: 784 teritorialnih župnij in ena personalna bolniška župnija v Ljubljani

Cerkve: 2.386

Kapele in znamenja: 515

Skupaj cerkev in znamenj: 2.901 


Škofje: 14

Duhovniki (škofijski in redovni): 1.018

Redovnice: 482

(Stanje podatkov: november 2018)


Celotna zbirka statističnih podatkov je objavljena v dokumentu Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2018