Policijski vikariat

Škofje so se na 102. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila 2. oktobra 2017 seznanili s položajem duhovne oskrbe v Slovenski policiji ter za policijskega vikarja so za obdobje od 1. aprila 2018 do 1. avgusta 2023 imenovali Igorja Jereba, ki bo v Slovenski policiji opravljal službo pastoralnega asistenta in koordinatorja duhovne oskrbe.

Koordinator duhovne oskrbe v slovenski policiji pri svojem delu opravlja naslednje naloge:

  • organizacija in izvrševanje verske duhovne oskrbe v Policiji v skladu s 23. členom Zakona o verski svobodi (Ur. l. RS, št. 14/07) ter Pravilnikom o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v Policiji (Ur. l. RS, št. 72/07),
  • zagotavljanje verske duhovne oskrbe družinskim članom policistov,
  • priprava in podeljevanje zakramentov,
  • obhajanje bogoslužja,
  • vodenje verskih obredov ter
  • sodelovanje z vikarjem Vojaškega in Zaporniškega vikariata.

Med najpomembnejšimi je svetovanje policistom in drugim zaposlenim v policiji na moralnem, etičnem in verskem področju. Poleg tega so naloge vikarja tudi obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, pomoč žrtvam, svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, etike in družinskega življenja, svetovanje pred upokojitvijo, pomoč ob primerih samomorov, skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb, vodenje molitev ob posebnih priložnostih, kot so na primer pogrebi in maše, podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb ...

Policistom drugih veroizpovedi pa koordinator verske oskrbe omogoči, da lahko dobijo versko duhovno pomoč od predstavnika njihove verske skupnosti.

Predstavitev vikarja

 

Igor Jereb se je rodil 18. marca 1976 v Kranju. Po osnovni šoli v Stražišču pri Kranju je obiskoval gimnazijo v Kranju in kasneje zaključil študij na Teološki fakulteti UL. Od leta 2001 deluje kot duhovnik. Bil je kaplan v Škofji Loki, na Jesenicah in pri Sv. Križu nad Jesenicami, nato je bil 12 let župnik v Žireh in enak čas tudi direktor privatnega vrtca s koncesijo Vrtec pri Sv. Ani - Žiri. Med župnikovanjem v Žireh je pet let soupravljal tudi župnijo Vrh Sv. Trije Kralji. Bil je tudi prodekan in dekan Škofjeloške dekanije. 1. 8. 2017 je bil imenovan za župnika v Besnici pri Kranju, kjer deluje še sedaj.

Pastoralna asistenta

Vikarju pri duhovni oskrbi pomagata p. Jona Janez Vene OCist in Mirko Klobučar.

Cistercijan p. Jona J. Vene, rojen leta 1981, po končani gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za družbene vede UL, smer politologija in jo končal 2007. Po nekajletnem delu v gospodarstvu in raziskovalnem sektorju je leta 2011 vstopil v meniški red cistercijanov v Stični in bil 2018 posvečen za duhovnika. Išče načine kako izboljšati kakovost življenja pri sebi in drugih.

 

Mirko Klobučar, rojen leta 1969, stanujoč na Jesenicah; nekoč poklicni vojak in specialec, vojaški policist, nočni vzgojitelj v dijaškem domu, socialni delavec in koordinator pomoči na domu v domu upokojencev, pomožni policist; že precej časa socialni delavec in stalni diakon.

Kontakt

Igor Jereb
Koordinator duhovne oskrbe
PA, Rocenska 56

1211 Ljubljana - Šmartno

E-naslov: [email protected], tel.: 01 428 54 08, GSM: 030 650 656

Spletna stran: https://policijskivikariat.si/