Upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek

Msgr. dr. Marjan Turnšek se je rodil 25. julija 1955 v Celju. Leta 1974 je maturiral na Celjski gimnaziji in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1981 diplomiral in bil tudi posvečen v duhovnika. Nato je štiri leta služboval kot kaplan v župniji Sv. Martina v Velenju.

Podiplomski študij je nadaljeval v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. Magisterij je dosegel leta 1987, doktorat pa 1990 z disertacijo z naslovom: »Cerkev in zakramenti v teologiji predkoncilskega obdobja in v odlokih drugega vatikanskega cerkvenega zbora: Raziskava o odnosu med teologijo o zakramentih in naukom o Cerkvi«. V tem času je na Vatikanski šoli za bibliotekarstvo (Bibliotheca apostolica Vaticana) diplomiral tudi iz bibliotekarstva.

Od leta 1990 naprej je kot znanstveni sodelavec na Kongregaciji za zadeve svetnikov sodeloval pri pripravi beatifikacije Antona Martina Slomška (1999), zlasti na področju dodatnega raziskovanja in strokovnega predstavljanja njegovega lika širši javnosti. Od leta 1993 je bil član združenja Evropska družba za katoliško teologijo (Europäische Gesellschaft für katholische Theologie), bil pa je tudi član tajništva sinode (plenarnega zbora) Cerkve na Slovenskem pri Slovenski škofovski konferenci (1997–2001). Leta 1994 je bil imenovan za rektorja Bogoslovnega semenišča v Mariboru, leta 1999 pa za kanonika tamkajšnjega stolnega kapitlja in za papeževega prelata.

Od leta 1990 do 2010 je z rednimi in izbirnimi predavanji, vajami in seminarji s področja sistematične (dogmatične) teologije poučeval na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na enoti v Mariboru in Ljubljani. Sodeloval je pri nastajanju in izvajanju Šole za animatorje, ki je razširjena po vsej Sloveniji, in pri nastajanju učbenikov za predmet Vera in kultura na katoliških gimnazijah.

Med letoma 1993 in 2003 je bil glavni urednik Slomškovega lista, ki ga izdaja postulatura postopka za Slomškovo kanonizacijo s sedežem v Rimu. V okviru mariborske škofije je bil od leta 1992 do 2005 odgovoren za založniško dejavnost pri Slomškovi založbi. Pogosto je sodeloval v radijskih in televizijskih oddajah – tako na nacionalnih programih radia in televizije, kot na zasebnih in lokalnih postajah.

Papež Benedikt XVI. (2005–2013) ga je 7. aprila 2006 imenoval za prvega ordinarija murskosoboške škofije. Škofovsko posvečenje je 25. junija 2006 prejel v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti. Kot član Slovenske škofovske konference je bil odgovoren za Slovensko komisijo za karitativno dejavnost, Medškofijsko komisijo za duhovne poklice, Slovensko karitas in Komisijo Pravičnost in mir. Na mednarodni ravni je bil delegat SŠK v Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE).

Papež Benedikt XVI. ga je 28. novembra 2009 imenoval za mariborskega nadškofa pomočnika, 3. februarja 2011 pa je nasledil dotedanjega mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Krambergerja. Na 58. redni seji Slovenske škofovske konference 14. februarja 2011 v Ljubljani je bil izvoljen za njenega podpredsednika.

Papež Frančišek je 31. julija 2013 sprejel odpoved službi mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Marjana Turnška in za apostolskega administratorja Nadškofije Maribor imenoval celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška.