Ljubljanska metropolija

Ljubljanski metropoliji predseduje ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Teritorialno obsega koprsko in novomeško škofijo ter ljubljansko nadškofijo.


Nadškofija Ljubljana

Ljubljanska škofija je bila ustanovljena leta 1461, prvič je bila sedež nadškofije in metropolije v letih 1788 do 1807, v nadškofijo pa je bila ponovno povzdignjena leta 1961 (papež Janez XXIII.), metropolija pa je postala leta 1968 (papež Pavel VI.).

Glavna zavetnika nadškofije: sv. Ciril in Metod – godujeta 5. julija
Zavetnik mesta Ljubljane: sv. Jurij – goduje 23. aprila
Zavetnik stolne cerkve: sv. Nikolaj – goduje 6. decembra
Nadškof metropolit: msgr. Stanislav Zore
Sedež škofije: Ciril Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana

Stolna cerkev sv. Nikolaja

Dekanije: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana – Center, Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid, Ljubljana – Vič/Rakovnik, Radovljica, Ribnica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vrhnika, Zagorje

 

Število prebivalcev

Število katoličanov

Število dekanij

Število župnij

Površina

v km2

Nadškofija Ljubljana

763.765

554.950

17

232

6.134


Škofija Koper

Glavni zavetnik škofije: sv. Jožef, delavec – goduje 1. maja
Zavetnica stolne cerkve: Marijino vnebovzetje – goduje 15. avgusta
Škof ordinarij: msgr. dr. Jurij Bizjak
Sedež škofije: Trg Brolo 11, p. p. 114, 6001 Koper
Stolna cerkev Marijinega vnebovzetja

Dekanije: Dekani, Idrija – Cerkno, Ilirska Bistrica, Kobarid, Koper, Kraška dekanija, Nova Gorica, Postojna, Šempeter, Tolmin, Vipavska dekanija

 

Število prebivalcev

Število katoličanov

Število dekanij

Število župnij

Površina

v km2

Škofija Koper

258.380

202.900

11

189

4.306


Škofija Novo mesto

Zavetnik stolne cerkve: sv. Nikolaj – goduje 6. decembra
Škof ordinarij: msgr. Andrej Glavan
Sedež škofije: Kapiteljska ulica 1, p. p. 182, 8001 Novo mesto
Stolna cerkev sv. Nikolaja

Dekanije: Črnomelj, Kočevje, Leskovec, Novo mesto, Trebnje, Žužemberk

 

Število prebivalcev

Število katoličanov

Število dekanij

Število župnij

Površina

v km2

Škofija Novo mesto

159.600

137.500

6

71

2.159