Dokumenti

Škofovska konferenca je zbor škofov Katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Predstavlja krajevno Cerkev v odnosih do države, Svetega sedeža in drugih krajevnih Cerkva ter v mednarodnih organizacijah. 

Škofovska konferenca predstavlja sinodalnost škofov v lokalni Cerkvi ter njeno prilagajanje oblikam človeške družbe.[1] Prva naloga škofovskih konferenc je skupno upravljanje pastoralnih vprašanj s splošnimi odloki, ki so zavezujoči tako za pastirje kot za vernike določenega ozemlja.[2] Slovenska škofovska konferenca z različnimi pravnimi besedili, kot so statuti, navodila, smernice in pravilniki, ureja delovanje katoliških pravnih oseb v Sloveniji, duhovnikom in vernikom pa omogoča podporo pri pastoralnem, karitativnem in oznanjevalnem delu. V stranskih menijih so zbrani veljavni statuti, navodila, pravilniki, smernice in obrazci v Katoliški cerkvi v Sloveniji.


[1] Prim. Congregazione per i Vescovi, Apostolorum successores – Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi, Libreria Editrice Vaticana, 2004, 22.
[2] Prim. Congregazione per i Vescovi, Apostolorum successores – Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi, Libreria Editrice Vaticana, 2004, 28; Zakonik cerkvenega prava, kan. 455.