Statuti

Škofovska konferenca predstavlja sinodalnost škofov v lokalni Cerkvi ter njeno prilagajanje oblikam človeške družbe. Prva naloga škofovskih konferenc je skupno upravljanje pastoralnih vprašanj s splošnimi odloki, ki so zavezujoči tako za pastirje kot za vernike določenega ozemlja. Slovenska škofovska konferenca z različnimi pravnimi besedili, kot so statuti, navodila, smernice in pravilniki, ureja delovanje katoliških pravnih oseb v Sloveniji, duhovnikom in vernikom pa omogoča podporo pri pastoralnem, karitativnem in oznanjevalnem delu.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih
Sporazum je bil podpisan v Ljubljani 14. decembra 2001 v dveh izvirnikih, od katerih je vsak v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta besedili v obeh jezikih enako verodostojni.

Statut Slovenske škofovske konference
Papež Janez Pavel II. je po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za odnose z državami pri Državnem tajništvu Svetega sedeža 19. februarja 1993 v skladu z normami in določbami cerkvenega prava potrdil statut samostojne Slovenske škofovske konference. Prenovljen statut je stopil v veljavo 8. septembra 2010.

Statuti komisij, uradov in koordinacij SŠK
Leta 2018 so slovenski škofje potrdili nov organigram SŠK in statue posameznih delovnih teles.

Pravilnik o verski dejavnosti
Opredeljuje pastoralno dejavnost Katoliške cerkve, verskega uslužbenca Katoliške cerkve, versko institucijo Katoliške cerkve in prispevke, ki ob tem nastajajo oziroma se zbirajo izven trga blaga in storitev.