Bogoslužje

Novice o bogoslužju Katoliške cerkve

Bogoslužje Katoliške cerkve - Navodila glede liturgije

Izredno pastirsko pismo slovenskih škofov - Telesne drže pri sveti maši
Slovenski škofje so s pastirskim pismom določili poenotenje bogoslužnih telesnih drž pri sveti maši. Pismo velja od 9. februarja 2003.

Slovenski liturgični koledar
Prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov nj. em. kard. Robert Sarah je z odlokom z dne 7. marca 2019 (prot. št. 54/19) potrdil Slovenski liturgični koledar, ki vsebuje praznike in godovne dneve lastne za krajevno Cerkev v Sloveniji. Slovenski liturgični koledar, cerkvene praznike s spremenljivimi datumi ter svetovne dneve, ki jih obeležujemo v Katoliški Cerkvi, Slovenska škofovska konferenca vsako leto objavi na spletni strani https://katoliska-cerkev.si/cerkveno-leto.

Okrožnica škofom o kruhu in vinu za evharistijo - Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 15. junija 2017 izdala okrožnico, ki izpostavlja določila v zvezi s snovjo za evharistijo, kakor so navedena v kan. 924 Zakonika cerkvenega prava in v odstavkih 319–323 Splošne ureditve rimskega misala.

Navodila fotografom pri bogoslužju
Navodila je pripravila Liturgična komisija pri SŠK

Navodilo za snemanje ali fotografiranje cerkvenih javnih dogodkov
V cerkvenem prostoru (cerkev, dvorana, dvorišče pred cerkvijo), kjer bo potekalo snemanje ali fotografiranje javnega dogodka, mora organizator (župnija, samostan, izobraževalna ustanova, katoliški zavod, romarsko središče) vse prisotne o tem primerno obvestiti. Navodilo so škofje sprejeli na 120. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem.