Smernice

 

Smernice za formalnopravni izstop iz Katoliške cerkve (2013)
Pri formalnopravnem izstopu vernika iz Katoliške cerkve je treba upoštevati predpise Zakonika cerkvenega prava in dokument Papeškega sveta za razlago pravnih tekstov z dne 13. junija 2006. Vsak izstop vernika iz Katoliške cerkve iz katerega koli razloga je težka odločitev za posameznika in za Cerkev ter ima teološke, pravne in pastoralne posledice. 

Smernice Slovenske škofovske konference o rabi cerkvenih zvonov (2013)
Raba cerkvenih zvonov je starodaven običaj, ki ima na slovenskem poleg verske tudi posebno kulturno, etnično in umetniško vrednost. Smernice je Slovenska škofovska konferenca sprejela na 76. plenarni seji, ki je potekala 25. in 26. novembra 2013 v Ljubljani. Objavljene so v Sporočilih slovenskih škofij 1/2014.

Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop (2019)
Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za krščanski pogreb in žarni pokop ponuditi duhovnikom, pastoralnim delavcem ter vernemu občestvu učinkovit pripomoček, ki jim bo ob veljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik Krščanski pogreb) pomagal pri spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevalnem delu. Pastoralne delavce spodbujamo, da že od kateheze otrok dalje staršem in otrokom približajo drugačen pogled na umiranje in smrt, kakor ga ponuja trenutna potrošniška kultura.

Smernice za zagotovitev požarne varnosti v cerkvenih objektih (2020)
Večina sakralnih objektov v Sloveniji je bila zgrajena v različnih zgodovinskih obdobjih, malo pa je novogradenj. V cerkvene objekte redno vstopajo obiskovalci, zato je treba sprejeti ukrepe varstva pred požarom in zagotoviti požarno varnost objektov, premoženja in oseb. Smernice za zagotovitev požarne varnosti v cerkvenih objektih vsebujejo temeljna priporočila lastnikom in upravljavcem stavb, da s preventivnimi ukrepi izboljšajo požarno varnost sakralnih objektov. 

Smernice za bližnjo in neposredno pripravo na zakrament svetega zakona (2020)
Smernice za pripravo na zakrament svetega zakona temeljijo na dokumentih II. vatikanskega koncila, Katekizmu Katoliške cerkve (1601–1658), rimskem obredniku Sveti zakon, pokoncilskih dokumentih (izdanih do maja 2020), Sklepnem dokumentu Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in na spoznanjih škofijskih zborovanj. Škofje so jih potrdili na 117. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 9. marca 2020 v Murski Soboti (prim. SSŠ 2020/05, 96).

Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji (2020)
Slovenska škofovska konferenca SŠK si že vrsto let dejavno prizadeva zaščititi otroke, mladoletne in ranljive odrasle pred zlorabami in vsako obliko nasilja. Prve Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem je SŠK sprejela leta 2006. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, slovenski škofje določajo, da se s tem dokumentom nadomestijo Smernice iz leta 2014. Novo besedilo smernic velja za celotno območje SŠK in zajema klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah.

Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji (2021)
Narodnih smernicah so dana pravila za izbiro pripravnikov, predstavljeni so evangeljski poklic in lik stalnega diakona, njegova duhovnost, nosilci oblikovanja, pot in temeljne razsežnosti njegovega oblikovanja, izobraževanje ter končni cilj oblikovanja vsakega stalnega diakona. Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov je SŠK sprejela na 117. redni seji 9. marca 2020. Prenovljene je potrdil Sveti sedež 25. januarja 2021.