Navodila

Škofovska konferenca predstavlja sinodalnost škofov v lokalni Cerkvi ter njeno prilagajanje oblikam človeške družbe. Prva naloga škofovskih konferenc je skupno upravljanje pastoralnih vprašanj s splošnimi odloki, ki so zavezujoči tako za pastirje kot za vernike določenega ozemlja. Slovenska škofovska konferenca z različnimi pravnimi besedili, kot so statuti, navodila, smernice in pravilniki, ureja delovanje katoliških pravnih oseb v Sloveniji, duhovnikom in vernikom pa omogoča podporo pri pastoralnem, karitativnem in oznanjevalnem delu. V nadaljevanju so zbrana veljavna navodila v Katoliški cerkvi v Sloveniji.

Bogoslužje Katoliške cerkve - Navodila glede liturgije

Izredno pastirsko pismo slovenskih škofov Telesne drže pri sveti maši (2003)
Slovenski škofje so v pastirskem pismu poenotili bogoslužne telesne drže pri sveti maši.

Navodila Slovenske škofovske konference za službo izrednega delivca obhajila (2013)
Izredni delivci obhajila izvršujejo svojo službo na temelju zakramentov svetega krsta in svete birme ter posebnega pooblastila, ki jim ga podeli krajevni škof. Župnik je odgovoren, da je v župniji dovolj izrednih delivcev obhajila (moških in žensk), ki prinašajo obhajilo bolnim in ostarelim ter pomagajo obhajati pri bogoslužju, ko je to potrebno.

Navodilo o oskrbi starejših duhovnikov v duhovniških domovih in drugih domovih za ostarele (2015)
Namen navodila je enotna in primerljiva ureditev oskrbe duhovnikov v ostarelosti in bolezni v Cerkvi na Slovenskem. Vsak duhovnik ima pravico, da sam odloča o svojem bivanju v času starosti oziroma bolezni. Dolžnost ordinarija je, da v skladu z ZCP ustrezno poskrbi za čas duhovnikove starosti ali bolezni.

Navodilo za župnike in redovne predstojnike ob uveljavitvi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (2018)
Slovenski škofje so na svoji 106. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 7. maja 2018 v Ljubljani, potrdili dopolnjen Pravilnik o verski dejavnosti, ki vključuje dodatna določila o varovanju osebnih podatkov. S 25. majem 2018 je začela veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške cerkve.
OBRAZEC SŠK – »Informacija o obdelovanju osebnih podatkov«
OBRAZEC SŠK – »Potrdilo o vplačilu daru«

Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab (2019)
Navodilo od vseh verskih delavcev zahteva prijavo suma kaznivega dejanja spolne zlorabe na policijo oz. državno tožilstvo.

Navodilo za snemanje ali fotografiranje cerkvenih javnih dogodkov (2020)
V cerkvenem prostoru (cerkev, dvorana, dvorišče pred cerkvijo), kjer bo potekalo snemanje ali fotografiranje javnega dogodka, mora organizator (župnija, samostan, izobraževalna ustanova, katoliški zavod, romarsko središče) vse prisotne o tem primerno obvestiti.

Navodilo SŠK o računovodenju sestavnih delov Katoliške cerkve v Sloveniji (verskih organizacij) pri opravljanju nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti (2021)
Navodilo izhaja iz določb Pravilnika o verski dejavnosti z namenom natančnejše opredelitve računovodenja v sestavnih delih Katoliške cerkve v Sloveniji pri opravljanju nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti, ki se ne opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička in s katero opravljanjem se ne konkurira na trgu z drugimi osebami ter se ne izkrivlja konkurenca. Gre za praktične rešitve o strokovnem ravnanju na področju računovodenja verskih organizacij z lastno državnopravno osebnostjo sui generis in z določenimi posebnostmi pri poslovanju, ki jih trenutna slovenska zakonodaja in računovodski standardi ne zajemajo oz. ne urejajo dovolj natančno. Besedilo navodila je sprejela Slovenska škofovska konferenca na svoji 127. redni seji, ki je potekala 22. novembra 2021 ter začne veljati z objavo v Sporočilih slovenskih škofij in učinkuje od oz. za poslovno leto 2021 dalje.