Obrazci

 

Prošnja za izdajo dovoljenja za opravljanje duhovnih predavanj in seminarjev na ozemlju SŠK (2017)
Slovenski škofje so leta 2017 sklenili, da morajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine pred izvajanjem duhovnih seminarjev ali predavanj pridobiti dovoljenje SŠK.

Vloga za pridobitev nihil obstat za izdajo katoliškega besedila (2021)
Slovenski škofje so na 25. seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 23. novembra 2020 sklenili, da morajo katoliške založbe pred natisom knjig z versko in moralno vsebino pridobiti nihil obstat quominusimprimatur cenzorja SŠK. Krajevni ordinariji in škofovske konference imajo pravico podeljevati dovoljenje za izdajo besedil skladno s kanonskim pravom (prim. kan. 823 § 2 Zakonik cerkvenega prava (ZCP)). Dovoljenje za izdajo morajo pridobiti založbe oz. posamezniki ob izdaji knjig ali ostalih besedil, ki obravnavajo verske vsebine in so namenjena javnosti (prim. kan. 824 § 2 ZCP).