Obrazci

 

Prošnja za izdajo dovoljenja za opravljanje duhovnih predavanj in seminarjev na ozemlju SŠK (2017)
Slovenski škofje so leta 2017 sklenili, da morajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine pred izvajanjem duhovnih seminarjev ali predavanj pridobiti dovoljenje SŠK.

Vloga za pridobitev nihil obstat za izdajo katoliškega besedila (2021)
Slovenski škofje so na 25. seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 23. novembra 2020 sklenili, da morajo katoliške založbe pred natisom knjig z versko in moralno vsebino pridobiti nihil obstat quominusimprimatur cenzorja SŠK. Krajevni ordinariji in škofovske konference imajo pravico podeljevati dovoljenje za izdajo besedil skladno s kanonskim pravom (prim. kan. 823 § 2 Zakonik cerkvenega prava (ZCP)). Dovoljenje za izdajo morajo pridobiti založbe oz. posamezniki ob izdaji knjig ali ostalih besedil, ki obravnavajo verske vsebine in so namenjena javnosti (prim. kan. 824 § 2 ZCP).

Cenzorji, ki jih je imenovala SŠK so: p. dr. Andraž Arko OFM ([email protected]), dr. Roman Globokar ([email protected]), s. dr. Jasna M. Kogoj OSU ([email protected]), dr. Primož Krečič ([email protected]), p. dr. Anton Nadrah OCist ([email protected]), p. dr. Andrej Pirš FSO ([email protected];), dr. Marko Andrej Poznič ([email protected]), dr. Anton Štrukelj ([email protected]), msgr. dr. Marjan Turnšek ([email protected]), dr. Rafko Valenčič ([email protected]).

Vloga za pridobitev nihil obstat za izdajo molitve/glasbenega dela za uporabo pri bogoslužju (2022)
Slovenski škofje so na 133. plenarni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 28. novembra 2022 sklenili, da morajo založbe oz. avtorji, ki pripravljajo molitvenike ali glasbena dela, posebej če so ta namenjena javni uporabi pri bogoslužju, pred objavo svojega gradiva pridobiti dovoljenje Slovenske škofovske konference. Oceno (nihil obstat) del pripravi Slovenska liturgična komisija s svojimi strokovnimi sodelavci. Krajevni ordinariji in škofovske konference imajo skladno s kanonskim pravom (prim. kann. 823-826, 830, 838-839 Zakonika cerkvenega prava (ZCP)) dolžnost skrbeti, da so molitve in pobožnosti v skladu z določbami Cerkve.