Izjave Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

Izjave Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

Novice o Komisiji Pravičnost in mir

Komisija Pravičnost in mir je bila ustanovljena skupaj z drugimi sveti Slovenske pokrajinske škofovskekonference 24. septembra 1985, dokončno potrjena naj seji Slovenske pokrajinske konference v Mariboru 19. novembra 1985, ustanovitev pa je postala pravnomočna 1. januarja 1986. Tedaj je začel obstojati in delovati Svet Pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci. Od 18. do 20. oktobra 1985 je takratni predsednik Anton Stres že sodeloval na razširjenjem sestanku evropskih komisij Pravičnost in mir v Cartignyju blizu Ženeve. Svet je imel prvo sejo šele 3. oktobra 1986. V drugem obdobju je s priznanjem Slovenske škofovske konference tudi Komisija Pravičnost in mir dobila položaj narodne komisije in s tem polnopravno članstvo v Evropski konferenci komisij Pravičnost in mir. V tem smislu je bil tudi dodelan Statut in Pravilnik komisije, ki ga je Slovenska škofovska konferenca potrdila 21. februarja 1994.