Komisija za arhive in sakralno kulturno dediščino

predsednik: msgr. dr. Jurij Bizjak                                            
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT

 

Svet za cerkvene arhive
predsednica: dr. Julijana Visočnik
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]