Koordinacija voditeljev škofijskih gospodarskih uprav

koordinator: Igor Stepan
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana                                 
[email protected]
STATUT