Komisija za doktrinalne zadeve

predsednik: msgr. Stanislav Zore
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected][email protected]