Koordinacija voditeljev kategorialne pastorale

V Cerkvi poleg redne pastoralne dejavnosti poteka tudi t. i. kategorialna pastorala. Gre za pastoralno dejavnost v okviru Cerkve, ki zadeva posamezne kategorije prebivalstva in zato potrebuje posebne metode dela in organiziranost. Namenjena je tistim kategorijam prebivalstva, ki zaradi življenjskih razmer ne morejo biti deležne redne skrbi duhovnikov.

predsednica: Ana Ramovš, dr. med.
koordinator: Janko J. Pirc                                           
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT