Prijateljstvo bolnikov in invalidov

•           Kaj je vaše poslanstvo?

Prijateljstvo bolnikov in invalidov deluje pod okriljem Marijinih sester, saj je že leta 1968 s. Mihelangela začela zbirati in povezovati bolnike med seboj in prav tako z njimi prostovoljce. Skupaj z bolniki, invalidi in sodelavci se trudimo graditi pristno prijateljstvo in družinsko ozračje. Učimo se živeti občestvo in medsebojno podeljevanje.

Drug z drugim in drug za drugega! Drug drugemu oznanjat veselo sporočilo evangelija.

•           Kako deluje pastorala na vašem področju?

Pomagati pri vključevanju v vseh smereh življenja, razvijanju naših talentov, odkrivati vrednost in dostojanstvo vsakega človeka. Drug drugemu smo potrebni, drug drugega potrebujemo in drug od drugega veliko prejemamo.

Mnogi, zlasti po zavodih, še niso prejeli zakramentov. Družijo se z nami in v kolikor želijo jih pripravimo na prejem le-teh.

Zato letno organiziramo več srečanj, duhovnih obnov, delavnice ročnih del, razstave ročnih del in pričevanja bolnikov po župnijah, razne izlete in romanja. Se med seboj dopisujemo in obiskujemo. Eno izmed že stalnih projektov je peš romanje iz Ljubljane na Dobrovo v Marijino svetišče in pa letovanje bolnikov na morju.

•           Zakaj je smiselno delati na tem področju?

Božje kraljestvo vse povezuje. Potem ni več pomembno, kdo je zdrav in kdo bolan. Vsi gradimo Cerkev: bolni in zdravi. Pravzaprav pa je meja med zdravjem in boleznijo tako krhka. Že jutri se lahko kdo izmed nas znajde na vozičku ali postelji. Kako dragocena nam bo izkušnja z bolniki in prožena roka prijatelja v pomoč.

Potrebno je poglabljati svoj odnos z Bogom, pa tudi med seboj, tako bolni med seboj, kot zdravi z zdravimi in bolni z zdravimi in obratno.

•           Kje lahko dobijo zainteresirani več informacij (spletna stran, kontakti)?

Več informacij se lahko dobi pri odgovorni za prijateljstvo: s. Edith Metelko, Marijina sestra. tel: 031/512-571 ali [email protected]

•           Kje oz. kako se lahko tudi drugi vključijo v vaše aktivnosti

Preko kontakta, poznanih ali objavljenih dejavnosti.