Komisija za ekumenizem in medreligijski dialog

predsednik: msgr. dr. Peter Štumpf
tajnik: mag. Simon Štihec                                                  
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT
Aktualne novice o ekumenizmu