Slovenska liturgična komisija

predsednik: dr. Slavko Krajnc
tajnik: p. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist                                                        
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT