Koordinacija voditeljev karitativnih ustanov

predsednik: p. Milan Kos OFMConv
tajnik: Janko J. Pirc                                                           
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT