Urad za mlade

predsednik: msgr. Alojzij Cvikl
voditelj: Matevž Mehle
tajnica: s. mag. Andreja Perc OSU                                                           
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
[email protected][email protected]
STATUT

 

Katoliška mladina, zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih
direktor: Matevž Mehle
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
[email protected]; www.katoliskamladina.si