Urad za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice

predsednik: msgr. dr. Franc Šuštar                                                         
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT