Koordinacije voditeljev škofijskih pastoralnih služb

predsednik: msgr. dr. Maksimilijan Matjaž
voditelj: Slavko Rebec                                              
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT