Urad za družino

predsednik: msgr. Stanislav Zore
tajnik: mag. Luka Mavrič                                                          
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT