Koordinacija voditeljev vikariatov

predsednik: msgr. dr. Andrej Saje                                                 
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT