Koordinacija voditeljev katoliških duhovnih gibanj

predsednica: Marjeta Bobnar
koordinator: Janko J. Pirc                                                
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT