Za vrednoto strpnosti in spoštovanje do vseh

 

Ljubljana, 29. junij 2010

 

V Sloveniji smo že dlje časa priča raznovrstnim oblikam nasilja in izrazom nestrpnosti na osnovi verske ali politične pripadnosti, spolne usmerjenosti, izbire vrednot in podobno. V preteklosti so bila tako večkrat oskrunjena verska znamenja in cerkve. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK (KPM) obsoja vse takšne oblike nestrpnosti in nasilja.

Zadnja incidenta sta bila nedavni napad na hišo sodnice in na lokal Open v Ljubljani. S tem je bila napadena tudi skupnost istospolno usmerjenih, ki jih je potrebno sprejemati s spoštovanjem in obzirnostjo (prim. Katekizem Katoliške Cerkve 2358). Komisija poziva vse odgovorne, naj pod enakimi kriteriji preprečujejo vsakršno nasilje in nestrpnost ter si prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic in za enakopravnost vseh državljank in državljanov. Komisija tudi pričakuje, da ta napad ne bo izrabljen za uzakonitev sporne redefinicije družine in za manipulacijo človekovih pravic. 

Pričakujemo, da bo v Državnem zboru in v medijih ob sprejemanju Družinskega zakonika omogočena čim bolj strpna in argumentirana javna razprava o vrednoti družine in zakonske zveze ter da bodo lahko vse zainteresirane organizacije in posamezniki predstavili svoja stališča. To še posebej velja za predlagano ideološko sporno redefinicijo družine in predlagano izenačitev istospolnih registriranih skupnosti, ki odstopa od slovenskega in evropskega soglasja o vsebini človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaščita družine, utemeljena na zakonski zvezi med možem in ženo, je nujno potrebna za celosten razvoj človeške osebe kot tudi za trdnost, mir in prihodnost naroda ter države.[1]

 

dr. Tadej Strehovec

tajnik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

 

 

[1] Prim. KPM: Ohranimo in okrepimo vrednoto zakonske zveze in družine z dne 29. septembra 2009 (http://pravicnost-mir.rkc.si/?id=108&fmod=0).