V podporo boju proti korupciji

 

 

Glede na vrednote, ki jih priznavamo v demokratični družbi, so različne oblike korupcije sicer dokaj pogosten, vendar nevaren in škodljiv pojav. Zato se moderne države z vsemi sredstvi bojujejo proti podkupljivosti ter nepoštenemu in nezakonitemu okoriščanju. Med temi sredstvi je na prvem mestu ustrezna zakonodaja. Ta pa ne rodi sadov, če zakon ne uveljavljajo odločni nastopi organov pregona in pravosodje.

Korupcija neposredno ogroža pravno državo. Uspeva predvsem tam, kjer ni zadostnega nadzora nad dejavnostmi in posli na najrazličnejših ravneh javnega in gospodarskega življenja. Zato je razumljivo, da se še posebej širi v nedemokratičnih in totalitarnih državah.

Naša država je še vedno v obdobju prehajanja iz totalitarne v demokratično državo. Nima še vse potrebne zakonodaje za učinkovito preprečevanje nelegitimnega okoriščanja. Mogoče to vsaj delno razloži, zakaj tudi pravosodje na tem področju ne kaže vedno in povsod tako velike odločnosti, kot jo opažamo v drugih državah z dolgo demokratično izkušnjo. Po vsej verjetnosti so tudi krogi, ki jim korupcija koristi, dovolj močni, da zavirajo odločno ukrepanje. Zato komisija najprej podpira vse tiste v SDK, tožilstvu in pravosodju, ki pa se vendar trudijo za spoštovanje zakonitosti in poštenje v poslih.

Komisija Pravičnost in mir želi javno podpreti tudi vse druge posameznike in organizacije, stanovska društva, politične stranke in združenja, ki so se odločili korupciji napovedati odločen boj. Obtožbe, da gre za nedemokratična prizadevanja, so povsem neutemeljena in naravnost protislovne. Resnica je namreč ravno nasprotna. Vsak pravi demokrat in zagovornik pravne države se bojuje proti vsem oblikam korupcije, saj korupcija in druga protipravna dejanja onemogočijo demokracijo. Komisija poudarja, da je vztrajen in dosleden boj z vsemi legitimnimi sredstvi proti vsem oblikam nepoštenosti in nemorale - torej tudi proti korupciji - še posebej dolžnost tistih, ki se imajo za kristjane in ki se sklicujejo na krščanski etos.

 

V Ljubljani, 14. marca 1994

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK