Ob naraščanju zasvojenosti z drogami

 

Problema odvisnosti, še posebej pa problemov narkomanije, smo se pri nas začeli resno zavedati pred nekaj leti. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pomočjo odvisnikom, nas nenehno opozarjajo, da je v Sloveniji vedno več uživalcev trdih drog. Pri komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se zavedamo, da so se problemi narkomanije tudi pri nas razvili do takih razsežnosti, ko postaja jasno, da dosedanji boj proti temu pojavu ni zadosten.

Uživanje drog ni izvirni odvisnikov problem. Uživanje drog je zunanji odgovor na pomanjkanje naklonjenosti do lastnega življenja in življenja bližnjega, v veliki meri pa tudi sad cinizma prevladujočega javnega mnenja do moralnih vrednot.

V našem času sta na vsakem koraku poudarjena svoboda in osvobajanje zlasti pri mladih. Svobodo enačijo s svobodnjaštvom in samovoljo. To nujno vodi v nasilen odnos do bližnjega, neodgovornost in nezrelost, zato pa tudi povzroča strah pred prihodnostjo. Mladi ostajajo brez norm in so zlahka žrtve različnih izkoriščanja in zavajanja. Družba, ki noče ali ne more ustrezno ukrepati v zaščito svojih članov, hitro postane plen kriminalnih združb. Država, ki to dopušča, ne izvršuje svojega temeljnega poslanstva.

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zato poziva vse odgovorne vladne resorje, da si po najboljših močeh iskreno prizadevajo za izdelavo in izvajanje ustrezne zakonodaje. Trenutno obstajajo na zakonodajnem področju velike in nedopustne vrzeli. Šolska zakonodaja sicer zagotavlja vrednostno podlago, v svoji izvedbi pa dopušča stanje, v katerem so mladi izpostavljeni različnim oblikam zlorab. Socialna zakonodaja vzpodbuja vedno večje socialne razlike in hromi delovanje socialnih ustanov. Kazenska zakonodaja je nedorečena in brez preventivne moči, kar onemogoča hitro in učinkovito ukrepanje sodstva in organov pregona.

K temu pa se v zadnjem času še pridružujejo pobude za legalizacijo nekaterih vrst drog. Med tistimi, ki so za reševanje tega perečega stanja najbolj odgovorni, razodevajo torej nekateri osupljivo neodgovornost, saj predlagajo ukrepe, ki lahko stanje samo poslabšajo. To je še toliko bolj protislovno, ker so po drugi plati varnostni organi v boju proti trgovcem z mamili imeli v zadnjem času precej uspeha.

Od slovenske vlade pričakujemo še naprej več odločnosti v boju proti razpečevalcem mamil in proti vsemu drugemu, kar to trgovino olajšuje in kar uživanje mamil pospešuje.

Pričakujemo pa tudi več podpore tistim, ki si prizadevajo reševati problematiko zasvojenosti. K temu sodi tudi potrebna finančna in strokovna podpora terapevtskim programom, in sicer brez izjem in protekcije.

Vse državljane pa pozivamo, da brez strahu pred mafijo, ki stoji za trgovino z mamili, pogumno opozarjate organe pregona na preprodajalce droge in odločno zahtevate ukrepanje. Posebno pa vas prosimo, da z razumevanjem in solidarno pomagate pri gradnji terapevtskih ustanov in pokažete pripravljenost, da te ustanove sprejmete v svoje okolje. Vsa ta prizadevanja so hkrati nesebična naložba v prihodnost našega naroda, naše kulture in ne nazadnje nas.

 

V Ljubljani, 1. decembra 1997.

Prof. dr. Anton Stres,

predsednik Komisije Pravičnost in mir

pri Slovenski škofovski konferenci