Za svobodo združevanja

 

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci izraža veselje nad dejstvom, da gre pri nas demokratizacija družbenega življenja svojo pot, kar dokazuje tudi nastajanje novih družbenih in političnih gibanj, kot so Slovenska kmečka zveza, Slovenska demokratična zveza in Iniciativni odbor Socialdemokratske zveze Slovenije. To namreč vzbuja upanje, da bo proces demokratizacije pripeljal do političnega pluralizma, ki ga zahteva spoštovanje človekovih pravic in ki je tudi jasna zahteva krščanskega družbenega nauka. Komisija ni pristojna, da bi se izjavljala za določeno politično usmeritev kot tako ali proti njej, izraža pa svoje zadovoljstvo nad moralno pozitivnim dejstvom, ki je v tem, da se z ustanavljanjem novih gibanj in s svobodnim združevanjem začenja uresničevati pomembno področje človekovih pravic in človekove svobode.

Po katoliškem pojmovanju Cerkve pripada družbena in politična zavzetost  za pravičnost in svobodno družbeno ter zasebno življenje njenim laiškim članom. Zadnji koncil je v tem zelo jasen. "Laiki pa morajo prevzeti graditev časnega reda za svojo nalogo. V luči evangelija in v duhu Cerkve ter po nagibih krščanske ljubezni morajo pri tem delati neposredno in določno. Kot državljani naj sodelujejo s sodržavljani s svojim strokovnim znanjem in z lastno odgovornostjo" (LA 7). Komisija zato ponovno spodbuja laiške člane katoliške Cerkve, naj se ne glede na krivice, ki so jih doživljali v preteklosti, po svoji presoji in vesti še naprej in vedno bolj zavzemajo za to, da bo naša družba čim hitreje postajala demokratična, enakopravna, brez drugorazrednih državljanov in solidarna.

 

V Ljubljani, 11. januar  1989

 

Prof. dr. Anton Stres

voditelj Komisije