Referenduma zahtevata nov družbeni dogovor

 

Ljubljana, 5. april 2011

 

Državljanke in državljani Republike Slovenije se bomo na naslednjih dveh referendumih demokratično opredelili do Zakona o malem delu in do Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Člani Komisije Pravičnost in mir pri SŠK obžalujemo, da Vladi Republike Slovenije glede omenjenih zakonov s socialnimi partnerji ni uspelo vzpostaviti konstruktivnega dialoga in doseči širšega družbenega soglasja.

Spremembe na področju trga dela oziroma pokojninskega zavarovanja so zelo zahtevne in nepriljubljene. Kljub temu menimo, da bi socialni partnerji lahko dosegli vsaj minimalno družbeno soglasje, kot so ga ob zadnji pokojninski reformi, ki je bila sprejeta pred več kot desetimi leti. Zavedamo se, da so spremembe na socialnem področju in na trgu dela nujne in potrebne. Odlašanje z njihovo izvedbo bo privedlo do potrebe po še odločnejših ukrepih. V primeru, da predlagana zakona ne bosta potrjena, bo to na eni strani razkrilo vitalne slabosti in težave slovenske družbe, na drugi strani pa bo socialne partnerje ponovno spodbudilo k učinkovitejšemu iskanju družbenega soglasja.

Prepričani smo, da potrditev predlaganih zakonov sama po sebi za Slovenijo ne bi predstavljala razvojnega preboja, ampak bi brez izvedbe ostalih reform zgolj za nekaj let odložila glavne izzive, s katerimi se bomo morali prej ali slej soočiti. Potreben in nujen bo družbeni dogovor, ki bo omogočil sprejem in uveljavitev ustreznih reform. Številni pokazatelji kažejo, da se je kohezija slovenske družbe spustila na raven, ki onemogoča minimalno družbeno soglasje glede ključnih razvojnih odločitev, zato moramo najprej ugotoviti in odpraviti vzroke za takšno stanje. Upoštevati je treba tudi, da je rast slovenskega gospodarstva v zadnjih dveh desetletjih v veliki meri temeljila na povečevanju intenzivnosti dela, kar je povzročilo kronično izčrpanost mnogih zaposlenih. Zaupanje v pravno in socialno državo je močno omajano zaradi odsotnosti učinkovite pravne in socialne varnosti. Našteta dejstva državljane odvračajo od podpore spremembam, saj se v primeru kršitve njihovih pravic ali doživljanja stisk velikokrat ne morejo zanesti na učinkovito delovanje pristojnih ustanov. Za sedanjo gospodarsko in socialno krizo niso odgovorni niti zaposleni niti upokojenci, zato krize ni mogoče premagati zgolj s krčenjem socialnih in delavskih pravic.

V Komisiji Pravičnost in mir opozarjamo, da velikemu številu upokojencev njihove pokojnine že sedaj ne zagotavljajo socialnega minimuma, zato je kritika interventnih zakonov, s katerimi so skoraj v celoti zamrznjene pokojnine, tudi tiste, ki upokojencem ne zagotavljajo dostojnega preživetja, upravičena. Ne glede na izid referenduma o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo pri nas še naprej ostal problem velikega števila pokojnin, ki ne dosegajo socialnega minimuma. Vlado Republike Slovenije in socialne partnerje pozivamo k ustreznejši ureditvi usklajevanja najnižjih pokojnin socialno ogroženih kot tudi k solidarnosti med upokojenci. Dejstvo je, da od aktivnega dela populacije težko pričakujemo soglasje glede podaljševanja delovne dobe, zlasti v primeru, da upokojenci z nadpovprečnimi prejemki ne bodo pripravljeni pokazati solidarnosti tako s socialno šibkimi upokojenci kot tudi z delovno aktivnimi.

V Komisiji Pravičnost in mir o referendumu o Zakonu o malem delu menimo, da je obstoječa ureditev študentskega dela neustrezna. Ne glede na izid referenduma se morajo delodajalci in Vlada Republike Slovenije zavedati, da so samo zaposlitve za nedoločen čas na kakovostnih delovnih mestih temelj vsakega trdnega in zdravega gospodarstva, ostale oblike dela pa morajo biti urejene zgolj kot priložnostna izjema.

V Komisiji Pravičnost in mir se zavzemamo za sprejem takšnih reform, ki bodo zaščitile najbolj ogrožene ljudi, hkrati pa bodo zagotavljale trdnost in družbeni razvoj. Našteto je mogoče doseči samo s takimi spremembami, ki bodo uresničile višjo stopnjo solidarnosti in pravičnosti ter celoviteje uredile razmerja med različnimi skupinami in generacijami v družbi. Tega ni mogoče doseči brez novega družbenega dogovora, ki vključuje dialog med vsemi socialnimi partnerji v državi. V Komisiji Pravičnost in mir državljanke in državljane pozivamo h kritičnemu spremljanju razprav o predvidenih spremembah tako na področju trga dela kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter jih spodbujamo, naj zahtevajo takšne spremembe, ki bodo v korist sedanje in prihodnje slovenske družbe.

 

msgr. dr. Marjan Turnšek

mariborski nadškof metropolit

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK