Za spoštovanje demokratično izražene volje državljanov

 
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci meni, da je po najnovejših notranjepolitičnih dogodkih slovenska država v razmerah, ki od vseh nosilcev političnih funkcij zahtevajo veliko mero odgovornosti in državotovorne zavesti. Deset let po prvih svobodnih volitvah smo pred letošnjimi volitvami v ključnem obdobju za realizacijo temeljnih nacionalnih ciljev, med katerimi je enakopravna in polna vključitev v evropske integracijske tokove prednostna naloga in je deležna širokega nacionalnega soglasja.

Za uveljavitev in spoštovanje vloge državljana kot osnovnega nosilca demokratične suverenosti vsake oblasti in za stabilizacijo negotovih političnih razmer je ključnega pomena pravočasna uzakonitev neposredno in demokratično izražene zahteve državljanov po takem volilnem sistemu, kot so ga sami predlagali in izglasovali na referendumu. Poslanci so pri tem vezani tudi na ustavnopravni red in odločbo Ustavnega sodišča (št. U-I-12/97 z dne 08/10-1998). Zato Komisija Pravičnost in mir pri SŠK poziva vse nosilce javne oblasti, da pravočasno ravnajo v smislu teh osnovnih zahtev demokratične kulture.

Za vključevanje Slovenije v Evropsko unijo so odločilni naslednji meseci. EU bo z letošnjim poročilom o napredku držav kandidatk in o stanju širitvenega procesa za najuspešnejše kandidatke določila roke za dokončanje pogajanj. Če bo ocenila, da Slovenija danih zavez ni izpolnila, obstaja resna nevarnost, da tega zanjo še ne bo mogla storiti, zaradi česar lahko Slovenija celo izpade iz prvega kroga širitve EU. Njen vstop v EU bi se s tem odložil v vse bolj oddaljeno in tudi negotovo prihodnost. V interesu Slovenije je zato pravočasno sprejemanje in izvajanje pravnega reda EU. Pri tem so ključni naslednji meseci, v katerih mora Slovenija nadoknaditi dosedanje zaostanke pri sprejemanju in izvajanju pravnega reda EU (Slovenija je izvršila le 60 % lanskih obveznosti). Zato Komisija Pravičnost in mir pri SŠK poziva vse nosilce javne oblasti, da pri reševanju nastale vladne krize upoštevajo omenjena dejstva in ravnajo v duhu odgovornosti za uspešno vključitev v evropske integracijske tokove.

 

Ljubljana, 6. aprila 2000

Dr. Anton Stres,
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci