Poziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK k strpnosti do članov romske skupnosti

17. 11. 2006

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci z veliko zaskrbljenostjo spremlja zaplete med prebivalci Ambrusa in romsko družino Strojan. Do napetosti je prišlo, ker oblast ob očitnih nezakonitih in nasilnih dejanjih ni ustrezno ukrepala. Nesprejemljivo je, da se morajo v državi, ki hoče veljati za pravno, ljudje sami organizirati in si zagotoviti varnost. To ne prispeva k ustreznemu reševanju nastalih težav. Komisija zato poziva k razumnosti in strpnemu iskanju pravičnih rešitev, politične stranke in medije pa k odgovornemu ravnanju in poročanju. Ker je komisar Sveta Evrope za človekove pravice pozval civilno družbo in še posebej Cerkve, naj sodelujejo pri reševanju zapletenega položaja, smo po svojih močeh in v sodelovanju z drugimi dobrodelnimi ustanovami katoliške Cerkve pripravljeni pomagati.

Da bi lahko našli ustrezne rešitve, ki bi bile v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami in načeli ustavnega in pravnega reda Republike Slovenije in bi jamčile varnost in pravičnost za vse prebivalce Slovenije, je potrebno ustvariti ozračje zaupanja, varnosti in medsebojnega spoštovanja. Javna glasila so dolžna poročati celovito, nepristransko in nesenzacionalistično. Stranke dogodkov, ki obremenjujejo številne ljudi, nimajo pravice izkoriščati za nabiranje političnih točk. Položaj romske skupnosti ni neurejen od včeraj in dogodki, ki so izbili sodu dno, so se kopičili več let, zato so za nastali položaj soodgovorne vse stranke in vse veje oblasti, ki so v zadnjih letih upravljale našo državo.

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci poziva prebivalce Republike Slovenije, posebno tiste, ki so katoliške vere in evangeljsko načelo ljubezni do bližnjega sprejemajo za svoje življenjsko vodilo, naj ne odklanjajo članov romskih skupnosti, ki živijo med nami in hkrati opozarja, da v Sloveniji obstajajo številni primeri zglednega sožitja med Romi in drugimi prebivalci Slovenije. Nezakonito ali naravnost kriminalno ravnanje, ki ga kjer koli povzročijo kateri koli posamezniki, mora postati predmet enakopravnega sodnega obravnavanja brez obdolževanja celotne romske skupnosti. Samo tako lahko pripomoremo k celovitejši integraciji Romov v našo družbo, da bodo v možnostih, pravicah in dolžnostih z drugimi še bolj enakopravni. To je namreč edina sprejemljiva moralna in daljnosežno učinkovita rešitev.

 

msgr. dr. Anton Stres, celjski škof

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK