O ugovoru vesti

 

Svet Pravičnost in mir, ki ga je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca, se je sestal na redni seji 2. decembra 1986. Ob tej priložnosti so njegovi člani med drugim obravnavali tudi nekatera moralna vprašanja, ki se zadnji čas pojavljajo v naši javnosti, kot so npr. vprašanje ugovora vesti in civilne vojaške službe, vprašanje političnih zapornikov in vprašanje družbene odrinjenosti tistih, ki niso uradnega nazora. Člani sveta so prav tako obravnavali zavzetost za mir in za čisto okolje.

Člani Sveta Pravičnost in mir so bili mnenja, da vsa ta prizadevanja za pravičnejše rešitve teh vprašanj izvirajo iz moralno pozitivnih in človekoljubnih nagibov, in je zato potrebno, da bi slovenski katoličani pri njih bolj zavzeto sodelovali.

Kar zadeva ugovor vesti, želi Svet Pravičnost in mir opozoriti, da je II. vatikanski koncil že pred več kot 20- leti zahteval tako rešitev, ki bo v skladu z dolžnim spoštovanjem človekove vesti. "Primerno bi tudi bilo, da bi zakoni na človekoljuben način poskrbeli za vse tiste, ki jim vest ne dovoli, da bi prijeli za orožje, ako so pripravljeni na kak drug način služiti človeški skupnosti" (Gaudium et spes 79,3).

Katoliški moralni nauk sicer ne prepoveduje pravične obrambe in priprave nanjo. Vendar pa se hkrati tudi zaveda, da je vest za vsakega človeka najvišje vodilo. "Zvestoba do vesti povezuje kristjane z ostalimi ljudmi pri iskanju resnice in pri pravilnem reševanju tolikerih moralnih vprašanj, ki se pojavljajo v življenju posameznikov in družbe" (Gaudium et spes 16), pravi koncil. Zato katoličani ne moremo drugače, kot da podpiramo sleherni napor, kako bi tudi pri nas v strpnih pogovorih in brez podtikanj slabih namenov našli ustrezno in človekoljubno rešitev za vse, ki jim vest prepoveduje prijeti za orožje, in to ne glede na to, kateremu nazoru ali veri pripadajo. Odločilna je namreč posameznikova vest, ne pa uradno stališče skupnosti, ki ji tak posameznik pripada.

Svet Pravičnost in mir Slovenske pokrajinske škofovske konference podpira vsa prizadevanja za to, da bi v naši družbi vedno bolj dosledno spoštovali človekove pravice in se bo tudi še naprej za to zavzemal.

 

Ljubljana, 2. december 1986

 

Za Svet Pravičnost in mir

prof. dr. Anton Stres