"Mir je sad pravičnosti" - Izjava o arbitražnem sporazumu

 

Ljubljana, 25. maj 2010

Izjava Komisije pravičnost in mir pri SŠK o arbitražnem sporazumu Mir je sad pravičnosti

 

Katoliška Cerkev na Slovenskem si je v dolgotrajnem obdobju urejanja meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in na morju vedno prizadevala, da bi tudi v nastali situaciji oba naroda ohranila tradicionalno dobrososedske odnose, prijateljsko sodelovanje in vzajemno sožitje. Stoletno dobro sosedstvo in medsebojno spoštovanje so neprecenljive vrednote, ki jih je potrebno varovati in ohranjati tudi v času, ko gre za vprašanje urejanja meje.

Katoliška Cerkev se zaveda, da ni v njeni pristojnosti odločanje o zadevah, ki so stvar meddržavnih dogovorov. »Ni naloga Cerkve, da sama politično uveljavi pravičnost; želi pa služiti oblikovanju vesti na področju politike in prispevati k temu, da raste spoznanje za prave zahteve pravičnosti …,« pravi papež Benedikt XVI. (Bog je Ljubezen, 28).[1] Zato želimo prispevati k spoštovanju resnice o zgodovinskih dejstvih, k poštenju in strpnosti v izjavah ter javnih nastopih, predvsem pa k spoznanju »za prave zahteve pravičnosti« tudi pri določanju meje. Pri tem opozarjamo na dejstvo, da je za Republiko Slovenijo izhod na odprto morje vitalnega pomena in ga lahko izgubi, medtem ko za Republiko Hrvaško te nevarnosti ni.

Razumljivo je, da Katoliška Cerkev pozdravlja vsak napredek v sporazumnem in mirnem reševanju sporov, vendar se pri tem zaveda svetopisemskega načela, ki ga je močno poudarjal tudi papež Pavel VI.: »Opus iustitiae pax.« (Mir je sad pravičnosti, prim. Iz 32,17).[2] Ko si prizadevamo za mirno sožitje in prijateljstvo med narodoma, se zavedamo, da ju bo mogoče ohraniti in razvijati le, če bo meja, ki jo je treba določiti, pravična in se zaradi nje noben narod ne bo čutil izigranega.

Lahko se vprašamo, ali bi ne bilo bolje, da bi politiki nase prevzeli odgovornost, ki jim je bila zaupana na volitvah, in bi o arbitražnem sporazumu[3] dokončno odločili v Državnem zboru Republike Slovenije. V tem trenutku je to prepuščeno odločanju državljanov na referendumu. Državljani moramo torej to odgovornost vzeti nase. Referenduma se moramo udeležiti in glasovati odgovorno. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK poziva glasila, ki oblikujejo javno mnenje, naj bodo v svojem poročanju nepristranska in naj volivkam in volivcem pošteno posredujejo različna mnenja in argumente. Tokrat gre za preveč pomembne nacionalne interese, da bi jih kdor koli smel podrediti političnim koristim. Volivke in volivce pa Komisija vabi, naj si oblikujejo utemeljeno in razumno stališče ter glasujejo preudarno in odgovorno za to, da bomo lahko prišli do pravične meje. Samo pravična meja bo tudi zagotavljala trajno mirno sožitje in sodelovanje med narodoma.

 

msgr. dr. Anton Stres

ljubljanski nadškof metropolit

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK