Prebežniki so ljudje

 

Stališče Komisije Pravičnost in mir in Slovenske Karitas

Ob povečanem številu prebežnikov in azilantov v naši domovini ter ob vse pogostejšem pojavljanju nestrpnosti in strahu pred tujci, Komisija Pravičnost in mir in Slovenska Karitas poudarjata, da so v duhu obče človeških moralnih vrednot in evangelija vsi ljudje brez razlike naši bratje in sestre in imajo zato pravico do temeljnega spoštovanja in ohranitve svojega dostojanstva. Jasno je, da naša država ne more sprejeti vseh, ki prosijo za zatočišče. Toda tiste, ki so prišli, mora obravnavati v skladu s človeškim dostojanstvom in spoštovanjem, ki ga dolgujemo vsaki človeški osebi. To velja za vladne organe in nevladne ustanove, ki se z njimi ukvarjajo, in za vse druge državljane, ki prihajamo z njimi v stik.

Komisija Pravičnost in mir in Karitas poudarjata, da minimalni standardi za sprejem prebežnikov in prosilcev za azil zajemajo šest osnovnih potreb. Te so: primerna nastanitev, prva socialna pomoč, osnovna medicinska oskrba, možnost za delo (dejavnosti v času trajanja postopka), možnost izobraževanja (tudi srednjega) in možnost komunikacije z lokalnim okoljem.

Slovenska Karitas z vsemi svojimi strukturami se že vrsto let zelo intenzivno posveča lajšanju stisk vseh vrst preseljenega prebivalstva (Hrvaška, Bosna, Kosovo in sedaj prebežniki in azilanti pri nas). Pogovori z državnimi organi o reševanju perečih vprašanj, ki so se pojavila v zadnjem času, so prav tako stekli že pred tedni. Pripravljenost za sodelovanje ostaja.

Dolžnost državnih organov je, da poleg varnosti tujcev poskrbijo tudi za varnost domačih prebivalcev in njihovega premoženja. Pojavu nestrpnosti so botrovale neurejene sistemske razmere, za katere so odgovorne vse veje oblasti.

Odgovorni na področju javnih glasil pa naj s profesionalnim poročanjem o okoliščinah, ki so te ljudi prisilile, da so odšli iz domačega okolja, in o njihovi kruti usodi prispevajo k razumevanju, strpnosti, sočutju in solidarnosti.

Komisija Pravičnost in mir in Karitas pozivata državo in državljane, da vsi skupaj izpolnimo svojo dolžnost, da pomagamo vsakemu človeku v stiski.

 

Ljubljana, 7. februarja 2001

Dr. Anton Stres, mariborski pomožni škof,
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci

 

Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske Karitas