Za čim širše družbeno soglasje o Zakonu o davku na nepremičnine - Izjava KPM

8.11.2013 Cerkev na Slovenskem Komisija Pravičnost in mir, Zakonodaja
 
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) z zaskrbljenostjo spremlja potek sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine. Izključevanje javnosti in sprejemanje zakona po hitrem postopku je še posebej zaskrbljujoče zaradi dejstva, da bo davek na nepremičnine prizadel veliko večino slovenskih državljanov. V Komisiji pričakujemo, da bo vlada pri sprejemu tega zakona vnaprej zagotovila čim širše družbeno soglasje, prav tako pa v zakonu še posebej zaščitila socialno šibke družbene skupine. Ob tem izražamo razumevanje z vsemi posamezniki in organizacijami, ki se javno zavzemajo za takšno obdavčitev nepremičnin, ki ne bo poslabšala življenja socialno šibkih družin, delavcev, upokojencev, kmetov, obrtnikov in malih podjetnikov.

V Komisiji opozarjamo, da vlada v Zakonu o davku na nepremičnine omejuje versko dejavnost verskih skupnosti zgolj na bogoslužje, saj iz zakona izrecno izvzema samo sakralne objekte (cerkve in kapele), obdavčuje pa vse druge pastoralne prostore (veroučne učilnice, pevske sobe, župnijske urade, samostane, katoliške vrtce in šole, študentske domove, domove Karitas ipd.). V kolikor bo zakon v takšni obliki sprejet, bo morala Katoliška Cerkev preko svojih vernikov vsako leto zagotoviti sredstva v skupni višini več milijonov evrov. Številne župnije in druge organizacije Katoliške Cerkve takšnega davčnega bremena ne bodo zmogle, zato bo uveljavitev omenjenega zakona nujno vodila v omejevanje in ukinjanje njene verske, kulturne, karitativne in dobrodelne dejavnosti.

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK poziva vlado in poslance, naj v postopku sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine omogočijo čim širšo javno razpravo in s tem vzpostavijo primerne pogoje za dosego družbenega soglasja o tem pomembnem zakonu.

 

dr. Tadej Strehovec
Predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK