Podpora slovenski manjšini v Italiji

 

Parlamentu in vladi Republike Italije

 

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci se je na seji dne 16. januarja 1990 seznanila z načrtom zakona o zaščiti slovenske narodnostne manjšine v Italiji (Disegno di legge tutela della minoranza etnica Slovena in Italia), ki ga je odobril ministrski svet (Consiglio dei Ministri) 17. novembra 1989. Komisija se je seznanila tudi s pripombami in z zaskrbljenostjo predstavnikov slovenske manjšine v Italiji, ki menijo, da je treba ta osnutek zakona spremeniti in dopolniti, če naj ta zakon res celovito zaščiti slovensko narodnostno manjšino v Italiji.

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci izhaja iz modernih standardov spoštovanja človekovih pravic, iz socialnega nauka in še posebej iz stališč katoliške Cerkve do narodnostnih manjšin. Zato meni, da ima pravico tudi ona podati svoje stališče do osnutka tega zakona. Spoštovanje človekovih pravic je občečloveška zadeva, zato zahteva po njihovem uresničevanju niso v nasprotju s spoštovanjem suverenosti držav.

Komisija Pravičnost in mir se sklicuje na nauk papeža Janeza Pavla II., o spoštovanju narodnostih manjšin, kot ga je pomembno podal v svoji poslanici za dan miru 1989. Prav tako se opira na stališča o manjšinah, uveljavljena na madridskem in dunajskem zasedanju Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Pričakuje, da bosta parlament in vlada Republike Italije s svojim zakonom o zaščiti slovenske narodnostne manjšine v Italiji na višini teh etičnih in mednarodno sprejetih zahtev.

Komisija je prepričana, da se člani parlamenta in vlade Republike Italije zavedajo velikega pomena manjšin za sporazumevanje, medsebojno zaupanje in sodelovanje narodov Evrope. S celovito in resnično zaščito slovenske narodnostne manjšine v Italiji bi parlament in vlada Republike Italije veliko prispevala k vključevanju narodov Jugoslavije in še posebej slovenskega naroda v Evropo.

Komisija ne dvomi, da želita parlament in vlada Republike Italije učinkovito in celostno zaščititi slovensko manjšino v vseh predelih Republike Italije, kjer ta manjšina živi. Komisija je prav tako prepričana, da bo to dejanje Republike Italije zgled za zaščito narodnih manjšin v Evropi, zato pripisuje sedanjemu postopku za zaščito slovenske narodne manjšine v Italiji velik pomen, ki presega konkreten primer slovenske narodne manjšine. Zato pa Komisija tudi pričakuje, da bo pri oblikovanju tega zakona manjšina sama dejavno vključena in bodo njena pričakovanja, potrebe in zahteve enakopravno upoštevane. Komisija želi, da bi prizadevanja vlade in parlamenta Republike Italije bila uspešna, da bo ta zakon manjšino učinkovito ščitil in bo prispeval k medsebojnemu zaupanju, spoštovanju in sodelovanju pri oblikovanju jutrišnje Evrope svobodnih in enakopravnih narodov.

 

V Ljubljani, 31. oktobra 1989

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir

pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci

 

V vednost:

1. Komisiji Justitia et Pax pri Škofovski konferenci Italije,
2. Slovenski skupnosti (Unione Slovena) v Trstu.