Za celovito reševanje spornega delovanja obveščevalnih služb

 

Tako imenovani "primer Smolnikar" je ponovno razvnel politične strasti v Sloveniji. Ob tem želi komisija Pravičnost in mir najprej poudariti, da so po dosedanjih znanih podatkih bile nesporno kršene nekatere temeljne človekove pravice. To je nesprejemljivo in tega tudi ni mogoče omalovaževati. Ocenjevati pa ga je treba celovito in z vidika spoštovanja človekovih pravic in zakonitosti, ne pa s pristranskega vidika političnih interesov.

Po drugi strani pa komisija poudarja, da gre za primer, ki je nekakšen vrh ledene gore in opozarja na zaskrbljujoče ozadje delovanja varnostnih in obveščevalnih služb. Tako stanje ogroža človekove pravice in je zato prav tako popolnoma nesprejemljivo. Komisija pričakuje, da bo preiskava hitra in bo šla do bistva in celote problema, ga osvetlila in ne bo ostala pri pojavu, ki je njegova posledica. V čim krajšem času je potrebno tudi sprejeti zakone in druge ukrepe, ki bodo zagotavljali, da bodo omejene službe delovale izključno v interesu varnosti države, ne pa v interesu tt ali one politične skupine ali celo posameznikov.

 

V Ljubljani, 24. marca 1994

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir