Pravice slovenske manjšine na Koroškem

 

Generalnemu konzulatu
Republike Avstrije
Štrekljeva 5

61000 LJUBLJANA

 

Spoštovani gospod generalni konzul!

Prosimo Vas, da posredujete naslednjo izjavo vsem pristojnim avstrijskim zveznim in koroškim deželnim oblastem:

Komisija Iustitia et Pax pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci izraža veliko začudenje, prizadetost, razočaranje in ogorčenje nad predvidenimi zakonskimi ukrepi zoper dvojezično šolstvo na avstrijskem Koroškem, ki bodo še bolj ogrozili obstoj slovenske manjšine. Bojimo se, da se bodo zaradi tega odnosi med večino in manjšino poslabšali.

Kot kristjani se zavzemamo za enakopravnost, spoštovanje vsakega naroda, njegove kulture in izročila ter njegov svobodni razvoj. To je jasna zahteva evangelija in sodobne zavesti o človekovih pravicah. Nedopustno je, da je katera koli manjšina narodna ali nazorska izročena samovoljnemu odločanju večine. Vsakršno ločevanje ljudi vpliva negativno na družbene procese, ogroža manjšino in prizadene velike človeške in krščanske vrednote miru, sožitja in razumevanja med različnimi narodi. Žal nam je, da si s takim postopanjem večinski narod, s katerim si želimo živeti v prijateljskih odnosih, zapravlja moralni ugled. Tej izjavi se pridružuje Teološka fakulteta v Ljubljani, Med škofijski odbor za izobražence v Ljubljani, Med škofijski odbor za študente v Ljubljani in udeleženci letošnjega teološkega tečaja, ki ga prireja omenjeni odbor.

 

V Ljubljani, 20. novembra 1987

 

Komisija Iustitia et pax
pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci

prof. dr. Anton Stres, voditelj

 

Poslano v vednost:

- dr. Alojziju Šuštarju, ljubljanski nadškof in metropolitu,
- dr. Egonu Kapellariju, krškemu škofu,
- Komisiji Iustitia et Pax, avstrijski škofovski konfernce,
- Narodnemu svetu katoliških Slovencev v Celovcu,
- Zvezi slovenskih organizacij v Celovcu,
- Nemško slovenskemu koordinacijskemu odboru pri škofijskem svetu krške škofije v Celovcu,
- Predsedstvu RK SZDL v Ljubljani.