Pomembnost območnih volitev

 

Oblikovanje novih občin predstavlja enega zadnjih pomembnih korakov v demokratizaciji naše države. Zato zaslužijo volitve občinskih svetov in županov vso našo podporo in pozornost. Ker pa je zardi nezdravega političnega ozračja in hudih stranskih razprtij nezaupanje državljanov v državne institucije vedno večje, obstaja bojazen, da ljudje teh volitev ne bodo vzeli tako zares, kot zaslužijo. Ta bojazen je toliko bolj upravičena, ker je prišlo do zakonske podreti ve sodne veje oblasti izvršni oblasti, ker se je prav tako z zakonom zagotovil odličen političen vpliv na osrednjo medijsko hišo RTV Slovenije in se šolska zakonodaja, ki je usodnega pomena za vzgojo in izobraževanje bodočih generacij, sprejema brez nacionalnega soglasja in z veliko naglico. Vendar je vse to samo razlog več, da vztrajamo pri naporih za demokratizacijo države, saj bi brezbrižnost državljanov samo koristila tistim starim političnim silam, ki si vedno bolj očitno in brezobzirno prizadevajo za nov prevzem popolne oblasti. Zato komisija Pravičnost in mir spodbuja državljane, naj prihodnje volitve vzamejo zares in se jih odgovorno udeležijo.

Odnos do vere in Cerkve je pomemben pokazatelj, po katerem spoznamo, kakšno je uresničevanje človekovih pravic. Zadnji čas pa so pri nas napadi na katoliško Cerkev tako hudi, da spominjajo na najbolj hladne odnose med Cerkvijo in državo. Priče smo lažnim podtikanjem v vprašanjih cerkvenega premoženja in zakonskim ter pogajalskim oviram pri iskanju skupin in demokratičnih rešitev na področju določanja vloge vere in Cerkve v družbi, vzgoje in izobraževanja ter vojaške obveznosti. Komisija zato pričakuje od vseh odgovornih v državnih strukturah, da se vrnejo k duhu tistega spoštovanja, partnerstva in enotnosti, kakršen je bil prisoten v času osamosvajanja Slovenije, pri katerem je tudi katoliška Cerkev imela pomembno vlogo.

Ker smo globoko prepričani, da ti pojavi ne vodijo k večji strpnosti in demokratizaciji v naši družbi, pozivamo vse ljudi dobre volje, predvsem pa katoličane, da vsak na svoj način prispeva k poštenosti, odgovornosti in zavzetosti v javnem življenju, še posebej v času pred volitvami.

 

Ljubljana, 14. november 1994

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir