Za vsenarodni nastop

 

Komisija Pravičnost in mir je sodelovala pri nastajanju in uresničevanju pobude za skupno deklaracijo Slovenije 1989, ki je imela svoje začetke v skupnem nastopu vseh družbenih subjektov v Cankarjevem domu. Zaradi tega se čuti odgovorno pred javnostjo, ki je dobila v podpisovanje Majniško deklaracijo 1989 in Temeljno listino Slovenije 1989, in daje naslednje pojasnilo:

Že samo dejstvo, da so na podlagi skupne pobude v Cankarjevem domu državljani Slovenije danes dobili v podpisovanje dve "deklaracije", pomeni, da vsi udeleženci niso prišli do soglasja, ki bi bilo sprejemljivo za najširšo pluralistično in demokratično javnost v Sloveniji. Položaj v katerem smo se znašli, onemogoča vsem prebivalcem Slovenije plebiscitarno izražanje, ne da bi se pri tem morali odločati med uradno politiko in alternativo. Temeljno listino Slovenije 1989 je slovenska javnost dobila v podpis kot "dokument, ki je usklajen med vsemi družbeno-političnimi organizacijami in volim političnimi zvezami" (Delo, 29. junija 1989), za kar pa vemo, da ne drži. Poleg tega je znano, da je po objavi Majniške deklaracije prišlo do razhajanj tudi znotraj tako imenovane "slovenske demokratične alternative" in celo znotraj posameznih zvez in gibanj. Se  to kaže na dejstvo, da niti uradna politika niti alternativa nista pripravljeni svojih interesov podrediti skupnemu dobremu življenju slovenskega naroda in z njim živečih narodnosti.

Komisija Pravičnost in mir zato ni pripravljena podpreti niti Majniške deklaracije, ki odstopa od koncepta Cankarjevega doma, niti ne Temeljne listine Slovenije, ker je le-to ponudila v podpis SZDL, ne da bi pri tem omenila še druge njene soustvarjalce.

Pripomnimo naj še, da Komisija ni politična organizacija, zato tudi v nobenem primeru ne bi mogla zbirati podpisov. Pripravljena pa je dejavno sodelovati in podpirati demokratična prizadevanja katerekoli politične skupine, če bo prepričana, da so ta prizadevanja iskrena in poštena in da služijo skupnemu dobremu Slovenije in njenih prebivalcev brez razlike.

 

(V Ljubljani, 7. julija 1989. Objava: Družina, 16. VII. 1989.)

 

Komisija Pravičnost in mir

pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci