Za spoštovanje političnih pravic in pravno državo

06. 09. 1996

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK ocenjuje, da razvoj demokraci­je in še posebej vzpostavitev pravne države, ki je jasna moralna zahteva, v naši državi nikakor ne poteka zadovoljivo. Nekatera dejstva na to še posebej opozarjajo.

Poštene in svobodne volitve so temelj demokracije. Za to pa je potrebno, da volilci vedo, kdo so kandidati ali stranke, ki kandidirajo, in kakšni so njihovi dejanski nameni. V javnosti se je pojavil dvom v ustreznost sedanjega načina volitev. Da bi ga izboljšali, je bilo nekaj pobud za referednum, med katerimi ima tista, ki je dobila množično in neposredno podporo pri samih volilcih, največjo moralno težo. Toda te pobude so ovirali in njihovo uresničitev zavlačevali. S tem so bile težko kršene z ustavo in zakoni jasno zajamčene politične pravice državljanov.

Politično neodvisno sodstvo in drugi organi, ki skrbijo za pravičnost in zakonitost, je prav tako nesporen in nepogrešljiv pogoj vsake demokratične in na pravu utemeljene politične ureditve. Ker tega ni bilo, so bili v času komunističnega totalitarizma možni zmontirani politični procesi in sodna preganjanja političnih nasprotnikov. Žal pa zadnji čas hočejo nekateri zopet po političnih in ne strokovnih merilih postavljati oziroma odstavljati nosilce pravosodne oblasti in drugih nadzornih organov.

Prav tako je nesprejemljivo, da se skuša onesposobiti tisto nadzorno službo, ki se je odlikovala po neizprosnem odkrivanju nepravilnosti in kriminala v postopkih lastninjenja. S tem se ruši zaupanje v pravni red in daje potuha tudi drugim oblikam nepoštenosti. Nesporno je, da so dosedanji nosilci vseh vej oblasti premalo naredili za dosledno uveljavljanje poštenja in zakonitosti na področju gospodarst­va. Vse to ima težke moralne posledice.

Vedno bolj tudi postaja očitno, da politične sile, ki trenutno prevladujejo in obvladujejo skoraj vsa področja, čisto preprosto ne prenesejo, da bi na kakih pomembnih vodilnih položajih bili ljudje z izrazitim drugačnim političnim prepriča­njem. S tem hočejo izničiti demokratične spremembe in ponovno vzpostaviti popoln nadzor nad vsem dogajanjem v državi. Stopnjuje se nepriprav­ljenost in nesposobnost prenašanja ljudi drugačnega političnega prepričanja ter vedno bolj odkrita in groba politična netoleranca, kar je jasen korak k ponovni vzpostavitvi enoumja in totalitarne ureditve. Naša država se potemtakem začenja oddaljevati od cilja, ki smo si ga vsi skupaj zastavili takrat, ko smo se odločili za demokracijo proti totalitarizmu in za pravno državo proti samovolji totalitarnih oblastnikov. To zahteva odločen odpor vseh, ki so privrženi demokraciji in vzpostavitvi pravne države.

 

Prof. dr. Anton Stres,
predsednik Komisije Pravičnost in mir
pri Slovenski škofovski konferenci