Izjava ob tednu razorožitve

 

Ljubljana, 23. oktober 2008

Stališče Komisije Pravičnost in mir ob svetovnem tednu razorožitve

(24.30. oktober 2008)

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK pozdravlja razorožitvene pozive Združenih narodov in ob bližajočem svetovnem dnevu podpira vse pobude za razoroževanje v svetu.

Med bistvene naloge države sodi tudi dolžnost, da se brani ter da svojim prebivalcem zagotavlja mir in varnost. Ta dolžnost ni sporna, sporno pa je pogostno prekomerno oboroževanje, ki največkrat ne izhaja iz upravičenih potreb po varnosti prebivalcev in držav, ampak iz interesov določenih skupin. Kopičenje orožja preko razumnih meja vodi v ogrožanje sosednjih držav in v ogrožanje miru in življenja državljanov. Vedno večji izdatki za vojaško opremo in izpopolnjevanje vojaške tehnologije upravičeno zbujajo veliko zaskrbljenost.

Ob tem se pridružujemo letošnjemu povabilu papeža Benedikta XVI., ki je pozval države, naj zmanjšajo izdatke za oboroževanje in v ta namen ustanovijo poseben mednarodni sklad, ki bi služil za financiranje pomoči najbolj revnim in zapostavljenim na svetu. S takšnimi dejanji bi bilo mogoče ustaviti vedno večje izdatke za oboroževanje in preprečiti, da bi orožarska industrija postajala vedno močnejša gonilna sila svetovne ekonomije. Hkrati si je potrebno prizadevati za razoroževanje in s tem za večjo varnost ljudi, da bo tudi potreba po oborožitvi vedno manjša.

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK zato slovensko javnost in ustrezne institucije poziva, da:

  • okrepijo podporo slovenskemu mednarodnemu skladu za razminiranje;
  • v šolah promovirajo vzgojo za mir in nenasilje;
  • se na državni in mednarodni ravni zavzemajo za zmanjšanje izdatkov za orožje;
  • podprejo t. i. milenijski cilj Združenih narodov, po katerem bi povečali pomoč revnim ter do leta 2015 namenili 0,33 odstotka BDP državam v razvoju.

Komisija obenem pozdravlja odločitev Republike Slovenije, da je maja letos podpisala Konvencijo o prepovedi vseh vrst kasetnih bomb in s tem podprla prizadevanja za promoviranje dostojanstva vseh ljudi in zmanjšanje vojaškega nasilja. Z aktivnim zavzemanjem za razoroževanje ter z vzgojo za mir in solidarnost med narodi učinkovito prispevamo k ohranjevanju miru in razvoju v Sloveniji, Evropski uniji in po svetu.

 

msgr. dr. Anton Stres

predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK