Za temeljito raziskavo vseh sumljivih poslov

 

Odkar je Slovenija stopila na pot parlamentarne demokracije in državne samostojnosti, je vedno močneje čutiti potrebo po novem in celovitem pravnem redu, ki bi v skladu s sodobnimi demokratičnimi načeli zagotavljal zakonitost in učinkovito pravno varstvo ter pospeševal pošteno poslovanje na vseh ravneh. Afere, ki zadnje dni prihajajo v javnost in upravičeno vznemirjajo državljane, nas na to še posebej opozarjajo, hkrati pa potrjujejo sum, da se v naši družbi dogajajo številne nepoštenosti in postopki, ki niso v skladu z zakoni in pravili poštenega poslovanja. Tudi tako imenovano "divje lastninjenje" je nedvomno nemoralno početje, vendar ga je oblast iz nerazumljivih razlogov predolgo tolerirala. Mnogi se sprašujejo, ali ne postajamo družba brez jasnih moralnih pravil, kjer si lahko razne skupine prilaščajo veliko imetje in oblast. To še toliko bolj vzbuja nevoljno, ker se medtem vedno večje število državljanov bojuje za preživetje. Komisija Pravičnost in mir je že večkrat javno opozorila na rastoče socialne razlike. Tokrat komisija Pravičnost in mir zahteva od pristojnih organov, da z vso doslednostjo in zavzetostjo temeljito in do konca razčistijo vse sumljive zadeve, da bodo v naši mladi državi državljani dobili zaupanje v njene ustanove, ki je sedaj močno omajano.

V tej zvezi komisija Pravičnost in mir odločno odklanja misel, da se z aferami in domnevnimi nepoštenostmi ni treba ukvarjati, ker bi naj bilo namesto tega treba vse sile posvetiti reševanju in razvijanju gospodarstva. Prvo ne izključuje drugega ampak ga celo zahteva. Če hočemo imeti uspešno in urejeno gospodarstvo ter vse druge razmere v državi, je nujno potrebno vse odnose, predvsem pa poslovne, postaviti na jasna in trdna moralna načela poštenega gospodarjenja in zaostrene osebne odgovornosti, hkrati pa je treba na odgovorna mesta postaviti ljudi z visoko moralno zavestjo. Brez takih ljudi ne bo noben še tako dober pravni red zagotavljal poštenih odnosov.

Sedanje razmere v naši družbi so posledica več desetletnega omalovaževanja in teptanja moralnih načel. Vedno bolj postaja jasno, da je moralna obnova prav tako nujna kot oživitev gospodarstva in je hkrati tudi njen pogoj. Zato komisija pričakuje, da bodo vlada, parlament in sodstvo naredili vse, kar morejo in so tudi dolžni storiti, da bodo v tej deželi zavladali pravni red, pošteno poslovanje ter pravna in socialna varnost vseh državljanov.

 

V Ljubljani, 20, aprila 1993

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK