Poziv prebivalcem Slovenije za strpnost

 

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se v upanju, da smo državljani samostojne države Slovenije ob napadu jugoslovanske armade pridobili najhujše preizkušnje, obrača k prebivalcem Slovenije s prošnjo in pozivom k čimbolj strpnemu preudarnemu in poštenemu obnašanju do članov drugih narodov, posebno srbskega, ki živijo med nami. Posledice prestane agresije so namreč zelo hude. Poleg številnih izgubljenih življenj in velikanske gmotne škode bo ta vojna imela tudi moralne posledice, ki jih moramo blažiti. Naš boj za samostojnost nima nič opraviti z nobenim nestrpnim nacionalizmom, pa tudi zato ne smemo dovoliti, da bi s tem ko smo upravičeno ogorčeni nad ravnanjem armade in njenega vrha, zasovražili člane drugih narodov, predvsem srbskega, in bi tisti, ki živijo med nami, zaradi tega med nami teže živeli.

V tej zvezi opozarja komisija na nesporno dejstvo, da se je vojna končala tudi po zaslugi staršev srbskih vojakov, ki so uvideli nesmiselnost te vojne in protestirali proti njej. Prav tako želi komisija opozoriti na poziv k prenehanju nasilja, ki sta ga skupno izdala srbski patriarh Pavle in ljubljanski škof dr. Alojzij Šuštar, pobudo zanj pa je dal sam srbski patriarh. Tudi drugi člani srbskega naroda so se izrekli proti nasilju in za mirno reševanje spora. Še zdaleč torej ni mogoče enačiti vseh članov srbskega naroda s tistimi napadalnimi vojaki, ki so zagrešili vojno proti Sloveniji. Vse to so dejstva, ki še bolj utemeljijo ta poziv, da se varujemo posplošenih obsodb in sovraštva do članov drugih narodov, predvsem srbskega. K temu smo toliko bolj zavezani potem, ko smo sami občutili, kaj pomeni nasilje.

Komisija želi tudi opozoriti, da že leta, preden je prišlo do vojaškega napada na Slovenjo, poteka predvsem v Srbiji proti naši deželi in drugim narodom v Jugoslaviji medijska vojna, ki se ne ustavi pred nobenim podtikanjem in nobeno lažjo. Zato moramo upoštevati, da so mnogi žrtve teh zavajanj. Na to odgovornost sredstev javnega obveščanja je naša komisija stalno opozarjala. Sedaj je treba to upoštevati, ko gre za naše osebne odnose do ljudi iz drugih republik.

Pri tem imamo posebno odgovornost kristjani. Evangelij, ki je naše življenjsko vodilo, ni združljiv z nobenim sovraštvom in nestrpnostjo, temveč zahteva odpuščanje in spoštovanje slehernega človeka ne glede na njegovo narodnost.

 

V Ljubljani, 4. julija 1991

 

Prof dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK